Borgehage byalags årsmöte 2023

Protokoll 19 juli 2023 för verksamhetsåret 2022 – 2023

Närvarande: Agneta Dworsky, Nils Nilsson, Roger Lundberg, Anders Blomqvist, Tjerstin Thorsén, Anette Adolfsson, Ulla Holm, Robert Holm, Päivi Sahlén Grönberg, Christina Lundberg, Dick Engstrand, Bertil Lindberg, Eva Lindberg, Gunnel Henriksson, David Björverud, Ronny Andersson, Jonas Henriksson, Peter Flärdh, Anders Friberg, Charlotte Vänerman, Pelle Grönberg, Sven Klefbäck, Madeleine Mårtensson, Håkan Mårtensson, Anette Wickholm, Margareta Wiberg Roland, Malin Henriksson, Karin Svärd Wernersson

Årsmötet 2022/2023 förklaras öppnat av ordförande Anette Wickholm.
Till ordförande för mötet valdes Anette Wickholm
Till sekreterare för mötet valdes Malin Henriksson
Till justerare för mötet valdes David Henriksson och Håkan Mårtensson
Kallelsen godkännes
Dagordningen godkännes
Ordförande Anette Wickholm har genomgång av årsprotokollet 2022
Anette Wickholm berättar styrelsens verksamhetsberättelse för 2022/2023
Ekonomirapport avges av Margareta Wiberg Roland.
Intäkter:
Medlemmar: 1800 kr
Midsommar: 2975 kr
Bryggan: 2020 kr (tack vare skylten på bryggan)

Kostnader:
Bank: 900 kr
Kvarnrenovering: 31 150 kr (tidigare bidrag från byalagets medlemmar)
Ronny Andersson: 1710 kr (för tillhandahållande med traktor vid behov)
Reparation av picknickbord: 1040 kr (kostnaden kunde hållas nere tack vare att de kunde använda delar av de gamla borden. Bra jobbat Anders Roland och Jonas Henriksson!)
Lotteri + högtalare midsommar: 795 kr

Behållning i kassan 30 juni 2023: 41 525,80 kr

Antal medlemmar: 56 st.

 • Ny avgiftsperiod: Förslag på höjning med 25 kr per år. Detta bifalles av deltagarna. Ny medlemsavgift blir därmed 350 kr/hushåll för den kommande 2-årsperioden, dvs 1 juli 2023- 30 juni 2025.
 • Bidrag till kvarnen mottages gärna. Märk inbetalningen: kvarnen.

Revisionsberättelse. Revisionen är granskad och godkänd av Sven Klefbäck och Peter Flärdh.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifalles.
Val av ordförande 1 år. Valberedningen föreslår David Björverud. Alla deltagare godkänner förslaget.
Val av kassör 2 år. Val av Margareta Wiberg Roland.
Alla deltagare godkänner.
Val av två revisorer 1 år. Sven och Peter fortsatt sittande revisorer.
Valberedning för nästa år. Ronny Andersson och Gunnel Henriksson
Bryggan och Kvarnen.
Bryggan lades i på rekordtid: 58 minuter! God uppslutning, väldigt roligt.
Kvarnen: Förra året renoverades södra panelen, i år kommer tvärslån att repareras i början av september. Räpplinge hembygdsförening står för detta. Räpplinge hembygdsförening som äger kvarnen kan ansöka om bidrag i olika föreningar för att
t ex kunna renovera vingarna på kvarnen. Nils Nilsson föreslår att medel söks från Ölandsklubben i Stockholm.

Övriga frågor:

 • Skötseln av byns grönområden (hamnen, bryggan, boulebanan, kvarnområdet) funkar inte. Det kommer anslag för sent om datum för detta och inte alltid på anslagstavlan vilket bidrar till att inte alla ser det i tid. Ett önskemål är att alla aktiviteter anslås på anslagstavlan, Facebook och Borgehage.se. Ska vi ha grönområdesgrupper? Det vill säga att bryggan/badstranden/hamnen är en grupp och boulebanan/kvarnbacken är en. Så blir dessa gjorda vid samma tillfälle.
 • Det sker gräsklipp och byggarbete osv på tokiga tider, efter vissa tider ska det helst vara tyst. Ska det sättas upp normer och regler? Nej anser deltagarna. Bättre att ha bondförnuft, prata med din granne.
 • Infarten till byn. Detta är en fråga för Borgehagevägens vägförening i stället för byalaget, frågan hänvisas vidare.
 • Ingen reklam på anslagstavlan, utan endast info från föreningarna i byn.
 • Två incidenter hände i vintras där det i grindar fastnat rådjur som sedan avlidit.
 • Det tas upp om tältningen på badstranden och i hamnen. Enligt allemansrätten får man övernatta en natt. Frågan är ifall man får stå på vändplan över natten. Denna fråga hänförs till Borgehage vägförening. Förslag kom om att sätta upp en skylt om att lämna platsen som man fann den.
 • Tennisbanan ligger i träda. Oanvändarbar.
 • Boulebanan är iordninggjord. Välkomna att spela.
 • En olycka hände på trappan vid bryggan under morgonen. En person halkade på väg ner till havet och slog sig ordentligt. Den behöver skrubbas eller ny matta. Detta bör åtgärdas.
 • Griffeltavlan nere på bryggan är sönder. Margareta informerar om att ett nytt alternativ till griffeltavla snart kommer upp.
 • Vi tackar Anette Wickholm för hennes tid som ordförande för Borgehages byalag.

Mötet avslutas.
Malin Henriksson Anette Wickholm
Sekreterare Ordförande

Justerare
David Björverud Håkan Mårtensson

Det här inlägget postades i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar