Monthly Archives: december 2016

Borgehage – ett Öland i miniatyr!

Borgehage är det område i norra Europa, som är artrikast och har störst mångfald. Byn är ett mini-Öland med strandmark, ekskog och alvarsmark med en helt unik natur. Den unika miljön beror inte minst på alla rödlistade arter som hittats … Continue reading

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Exploateringen, Lona-projektet | Leave a comment