OBS! Nytt swishnummer till Byalaget! OBS!

Det gamla swishnumret finns inte mer. Alla swishbetalningar ska sändas till det nya numret 123 139 1960.

Det gäller bland annat medlemsavgiften för 1 juli 2021- 30 juni 2023 (alltså två år) på 300 kronor/hushåll.   
Det går föratås också att betala avgiften till byalagets bg 51833259 (Ölandsbank).

Om någon är tveksam får de gärna kontakta mig margareta.wiberg.roland@gmail.com.

Posted in Borgehage byalag | Leave a comment

Bli medlem i Borgehage Tennisklubb!

Intresserad av att bli medlem i BTK?
Medlemskapet för en medlemsfamilj kostar 1000 kronor och årsavgiften brukar hamna på några hundralappar.

Kontakta gärna ordföranden Agneta Dworsky
agneta@dworsky.se
0738-31 35 61

Posted in Borgehage byalag, Tennisbanan | Leave a comment

Flera debattinlägg mot exploateringen av Borgehage

Både i Ölandsbladet och Barometern har både sommar- och fastboende i Borgehage publicerat insändare och debattinlägg. Här är några (fler finns på Vi i Borgehage på FB).

Ölandsbladet 9 okt 2021

Barometern 20 okt 2021

Posted in Borgehage byalag, Exploateringen | Leave a comment

Stor uppslutning när bryggan togs upp!

Skördehelgen är traditionell bryggupptagningshelg. Så även 2021. Ronny Andersson kom som vanligt med sin traktor och bryggansvariga Jonas Henriksson och Håkan Wickholm fick hjälp av ett mer än villigt gäng. Tack allihop!

Bilderna tagna av Margareta Wiberg Roland.

Ett glatt gäng samlades för att rädda badbryggan från höstens och vinterns oväder.

Ronny med traktorn

Nästa generation är på plats för att se och lära!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Bryggupptagning vid Skördehelgen

Hösten har kommit! Lördagen den 2 oktober är det därför dags igen att ta upp bryggan så den skyddas från vinterstormarna. Som vanligt går det lätt och snabbt om många hjälper till!

Bryggupptagningen hösten 2020 med hjälp av Ronny Andersson och hans traktor/hjullastare.

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Förnyad attack mot öländsk by

Insändare publicerad i Ölandsbladet 2 sept 2021 med argument mot utbyggnadsplan i Borgehage:

/https://www.olandsbladet.se/insandare/insandare-fornyad-attack-mot-olandsk-by/

Insändare: Förnyad attack mot öländsk by

(Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.)

Trettio år senare är det nu dags igen. I början på 90-talet stoppades Claesson & Anderzéns planer på exploatering av den öländska byn Borgehage. Det var dåtidens framsynta politiker som förstod betydelsen av att värna naturvärdena, jordbruksmarken och av att skydda strövområden som nyttjas av Borgholmsbor, Räpplingebor, kungafamiljen och många andra.

På den tiden ansökte CA om att få bygga 40 hus på den här marken. Till historien hör att den ekonomiskt trängde bonden som hade ägt marken tidigare hade velat stycka av två tomter men fick avslag. Marken köptes i stället vid konkursen av kalmarföretaget Claesson & Anderzén som ansåg sig ha fått ett positivt förhandsbesked av kommunen för sina exploateringsplaner. Men den gången blev det alltså inget av med CA:s byggplaner, de folkvalda politikerna i Borgholms kommun sa nej!

Nu ansöker företaget om att få skapa 115 tomter med cirka 150 bostäder på denna brukningsvärda jordbruksmark, det vill säga skapa en ny förort av permanentliknande sommarhus, tätare än i golfbyn på Ekerum. Bifalles CA:s ansökan om planbesked finns det dessutom ytterligare mark att ta i anspråk för minst lika många hus till. Om deras aggressiva exploateringsplaner realiseras kommer de att radera karaktären av en öländsk radby och ersätta denna med ett gigantiskt och tättbebyggt sommarvillaområde.

Det är svårt att se att Claesson & Anderzén i den planskiss de bifogat sin ansökan på allvar försöker leva upp till de miljökrav och principer som formulerats av de två organisationer med miljöambitioner, Green Building Council och Global Compact Network Sweden, som företaget är anslutet till. Än mindre hur exploateringsplanerna kan stämma med den av företaget beslutade policyn för ekologisk/miljömässig hållbarhet eller med företagets motto “Tillsammans räddar vi världen – byggnad för byggnad”.

Enligt planskissen kommer både strandskyddat område och stora delar av skogen i Borgehage att förvandlas till tomtmark, en skog som utgör länken mellan två naturreservat Borga Hage i norr och Strandtorp i söder. Inte minst i ljuset av klimatkrisen och diskussionen om Sveriges alltför låga självförsörjningsgrad kan vikten av att bevara den biologiska mångfalden och nödvändigheten av att värna om brukningsvärd åkermark inte nonchaleras. Det sistnämnda något som också regleras i miljölagstiftningen (3 kap 4 § Miljöbalken; 1998:808) och som ytterligare skärptes i en EU-dom som kom i våras. Borgehage är ett av norra Europas artrikaste områden. Vid en nyligen genomförd inventering fann man 135 rödlistade arter i Borgehage (Se artdatabanken, SLU), varav flera är akut hotade i området. Och på åkrarna runt byn skördas vall som bidrar till det vinterfoder som djurhållningen här på ön så väl behöver. 

Det finns med andra ord tunga miljöargument mot den planerade exploateringen. Låt oss därför hoppas att Borgholms kommun har lika framsynta politiker idag som man hade för trettio år sedan och att man därmed avslår CA:s ansökan om planbesked.

Borgehageborna

Christina & Roger Lundberg

Gunnel & Jonas Henriksson

Ingrid & Sven Klefbäck

Karin & Håkan Wernersson

Gunilla Ljungström & Kina Halvarsson Sjöholm

Tomas Falk & Chatrin Hamory

Per-Gunnar & Anita Petersson

Posted in Borgehage byalag, Exploateringen, Naturen | Leave a comment

Flotten är säkrad i viken!

Hösten tycks ha kommit till Borgehage och flotten är räddad in i viken. Bryggan ligger kvar ända till slutet av september, då den tas upp under Skördehelgen. Måndagen den 16 augusti var det 19 grader i vattnet. Varmare än i luften som på morgonkvisten var 16 grader. Underbart bad!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Protokoll från Byalagets årsmöte 2021

 

Posted in Borgehage byalag | Leave a comment

Protokoll från Borgehagevägens årsmöte

Posted in Vägföreningen | Leave a comment

Slutröjt på badstranden för i år!

Tack till alla som hjälpte till att kratta ihop och köra bort gräs och vass som blivit kvar efter röjningen. Nu ser det inte igenväxt ut längre för oss som fortfarande gläds åt dopp från bryggan. Det är fortfarande kring 20 grader! Helt underbart!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment