Kanske positivt för oss i Borgehage?!

https://sverigesradio.se/artikel/borgholms-kommun-vill-starka-ekosytemet-pa-oland

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tack alla som tog upp bryggan!

Skördehelgen är över och bryggan är uppe och säkrad för vintern. Tack alla som deltog och tack till Pelle Grönberg som försåg oss med bilderna.

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Lämna en kommentar

Påminnelse om bryggupptagning 1 okt kl 10

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Lämna en kommentar

Hackerattacken avvärjd

Efter kontakt med vårt webbhotell fick vi hjälp med att rensa och uppdatera temat för vår webbplats. dvs utseendet och formatet. Så nu ska allt vara som före attacken.

Tjerstin har fått nya inloggningsuppgifter och kan därför fortsätta att rapportera på samma förtjänstfulla sätt som tidigare.

Önskar nu bara att den underbara hösten fortsätter.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Borgehagesidan utsatt för hackerattack

Tydligen har Borgehagesidan utsatts för en hackerattack. Tjerstin kommer inte åt den just nu! Men jag blev varnad för försök att ta över mitt konto och ändrade lösenordet. Verkar som om jag kan skriva inlägg i alla fall.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Borgehagevägens årsmötesprotokoll

Samtliga boende i Borgehage måste enligt lag vara medlemmar i Borgehagevägens vägsamfällighet. Här kommer redogörelsen för årets årsmöte:

Protokoll från årsmöte för Borgehage vägsamfällighet, Borgehagevägen den 2022-08-03

Närvarande: Ronny Andersson, Karin Svärd Wärnersson, Bertil Lindberg, Anders Roland, Jonas Henriksson, Roger Lundberg, Tjerstin Thorsén, Margareta Wiberg Roland, Bertil Lundstedt, Per Magnusson, Carola Freij, Christina Kundberg, Tomas Johansson och Tomas Falk

§ 1. Mötes öppnades genom att Per hälsade alla välkomna och därefter följde en tyst minut för Kerstin Andersson som nyligen har avlidit.

§2. Till ordförande valdes Per Magnusson.

§3. Till sekreterare valdes Christina Lundberg.

§4. Till justeringsmän valdes Jonas Henriksson och Anders Roland.

§5. Kallelsen godkändes. Enligt stadgar: anslag vid postlådor senast 8 dagar i förväg.

§6. Per gick igenom årsberättelsen för det gångna året.

§ 7. Carola gick igenom den ekonomiska redovisningen.

§ 8. Carola läste upp ekonomiredo isningen och det revisonsutlåtande som Håkan Wickholm har lämnat. Därefter beviljas styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9.Inga motioner har kommit in.

§ 10. Styrelsens förslag till vägarbeten som skall utföras eller påbörjas det kommande arbetsåret granskades. De förslag som lades fram antogs av mötet och finns som bilaga till kallelsen.

§ 11. Styrelsens förslag till utgifter och inkomster samt debiteringslängd, se bilaga, gicks igenom. Förslaget antogs att kostnaden för medlemsavgiften tas ut vartannat år. Avgift för år 2022-2023 samt 2023-2024 debiteras ut under hösten 2022.

§ 12. Förslaget antogs att medlemsavgiften på 300 kr/år kvarstår liksom att medlemslistan kompletteras med eventuella nya fastighetsbildningar. Avgiften debiteras 600 kr vart annat år.

§ 13. Beslut togs om att styrelse och revisorer som tidigare slipper avgiften för vägavgiften.

§ 14. Val av styrelseledamöter samt valberedning:

Karin Svärd Wärnersson och Christina Lundberg valdes till nya ledamöter för två år.

Ronny Andersson sitter kvar som valberedning.

Håkan Wickholm sitter kvar som revisor och till revisorsuppleant valdes Tomas Johansson.

§ 15. Protokoll från årsmötet sätts upp på anslagstavlorna vid postlådorna samt läggs ut på hemsidan Borgehage.se.

§ 16. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet:

° Styrelsen tackar alla frivilliga som ställt upp och hjälpt till!

° Det är allas ansvar att göra vad man kan för att vår väg ska fungera på ett bra sätt.

° Vädjan om att respektera lämplig fordonshastighet.

° Till vår glädje har vi uppmärksammat att hastigheterna nu är mer anpassade efter vägens förutsättningar. Fler kör sakta.

° Vädjan om att nyttja mötesplatser längs vägen. Även här ser vi en förbättring. Fler väntar in varandra vid mötesplatserna.

° Grus för potthålsutfyllnad finns vid pumpstation. Här kan alla hjälpa till och förbättra vägen vid behov. Spade får man ta med sig men grus finns.

§ 17. Övriga frågor:

Många kör fel när de ska besöka Sollidens slott och hamnar i vår by. Per ska kontakta vägverket för att se om vi kan få en bättre skyltning för att undvika detta.

§ 18. Mötets avslutande

Sekreterare Christina Lundberg

Publicerat i Vägföreningen | Lämna en kommentar

Bryggupptagning 2022 den 1 okt kl 10

Tack till alla som hjälpte till att lägga ut bryggan i våras!
Nu är det dags att ta upp den.
Det kommer att ske lördagen den 1 oktober kl 10.
Vik denna tidpunkt, för ju fler vi är desto snabbare kan vi vintersäkra den.
Väl mött och ha en fortsatt skön sensommar!
Byalaget

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Lämna en kommentar

Nytt picknickbord på plats!

Nu finns ett andra picknickbord på plats vid bryggan. Ett i lyxutförande, snickrat för hand av Jonas Henriksson och Anders Roland. Och till halva priset av ett färdigköpt! Tack för det!

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Lämna en kommentar

Ny bok om Amerikaölänningarna

Ulf Beijbom har kommit ut med ytterligare en bok om ölänningarna som for till Amerika i större andel än från något att landskap i Sverige. Men som också återvände i stort antal. Var tredje som åkte återkom till hembygden. I boken nämns förstås Borgehage. Inte minst är omslagsbilden och baksidesbilden, skapad av hans fru Solveig Kristiansson, från byn, liksom bilden av drottning Victoria på promenad.

Boken finns att köpa bl a i Borgholms bokhandel. Omslaget är broderat av Solveig Kristiansson och visar Kalle Mandas hus på Borgehagevägen. Baksidesbilden illustrerar August Krusell som kommer med en kappsäck full med pengar som han bl a köpte kvarnen för som fortfarande tronar på kvarnbacken.

Drottning Victoria tog ofta promenader i Borgehage. Här ses hon vid korsningen Borgehagevägen-Nedre Bygatan med Krusells kvarn i bakgrunden.

 

Publicerat i Bilder, Borgehages historia, Kvarnen | Lämna en kommentar

Minken synlig igen vid badbryggan!

Mink vid bryggan 4 augusti. 21 grader i vattnet.

Publicerat i Bilder, Bryggan | Lämna en kommentar