Monthly Archives: november 2017

Markägarna och länsstyrelsen i Kalmar träffas

Som ni säkert vet så har vi i Borgehage byalag en projektgrupp som varit med och koordinerat en inventering av naturvärdena i Borgehage. Arbetet har finansierats med LONA-medel och har mynnat ut i en skötselplan som är tänkt att inspirera … Continue reading

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Lona-projektet | Leave a comment