Borgehagebor på Himmelsberga

Tre Borgehagebor är aktuella på Ölands museum Himmelsberga just nu. Under söndagen (den 18 juli) medverkade Ulf Beijbom på årets Öland-Amerikadag. Till nästa års firande lovade han att återkomma, då med en helt ny bok om ölänningar som emigrerat till USA.

Publiken på Öland-Amerikadagen blev så talrik att personalen i kaffestugan inte riktigt hann med. Men programmet kunde genomföras planenligt.

Historikern Ulf Beijbom har starka band till USA, sedan han byggde upp Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, som han sedan var chef för till pensioneringen 2002. Under åren 1973–1975 var han biträdande professor vid University of Washington i Seattle i USA, där han fick professors namn 1988.

I konsthallen pågår till och med 31 augusti en utställning med anledning av att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i vårt land. Här visas spännande information om öländska kvinnor som satt avtryck.

Samtidigt visas verk av ett flertal kvinnliga konstnärer, nutida och historiska, som bott och verkat på Öland. Till den historiska delen har Borgehagebon Ingrid Klefbäck skrivit en introduktionsbroschyr.

Dessutom har fotografen Staffan Arvegård porträtterat elva kvinnor från vardera årtiondet sedan den allmänna rösträtten infördes. Här återfinns Borgehagebon Erika Magnusson som representerar 1970-talet.

Trädgårdsmästaren Erika Magnusson med rötter och snart fastboende i Borgehage.

This entry was posted in Bilder. Bookmark the permalink.

Kommentera