Protokoll från Byalagets årsmöte 2019


Årsmötesprotokoll 29 juli 2019 för verksamhetsåret 2018–2019

Närvarande: Ronny Andersson, Birger Petersson, Elisabeth Jacobsen, Mads
Jacobsen, Ulla Holm, Robert Holm, Sylvia Flärdh, Erika Hedblom, Andrea
Hedblom, Nils Nilsson, Gunnel Henriksson, Ingrid Klefbäck, Ulf Bejbom,
Tjerstin Thorsen, Pelle Grönberg, Karin Stigson, Jenny Svärd, Håkan
Wickholm, Madeleine Mårtensson, Håkan Mårtensson, Lennart Bladh, Tomas
Johansson, Christine Johansson, Peter Flärdh, Anette Wickholm, Karin Svärd
Wernersson, Krister Ljunge

1. Årsmötet Borgehage Byalag 2018/2019 förklaras öppnat av ordförande Anette Wickholm.
2. Till ordförande för mötet valdes Anette Wickholm.
3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Svärd Wernersson.
4. Till justeringsmän valdes Pelle Grönberg och Elisabeth Jacobsen.
5. Dagordningen godkändes.
6. Ordförande Anette Wickholm redovisade Styrelsens verksamhetsberättelse.
Tennisbanan: Jan Ljungar har hand om tennisbanan, den är spelbar för den som önskar. Nils Nilsson har ställt ner racket och bollar vid banan för den som vill låna.
Kvarnen är angripen av husbock och behöver ses över. Detta måste ske i samråd med Räpplinge Hembygdsförening som ägare av kvarnen. Vi behöver samarbeta med Hembygdsföreningen för underhållet av kvarnen. Mötet utser en delegation som består av Jonas Henriksson, Krister Ljunge och Anette Wickholm för detta ändamål. Karin Stigsson har tidigare haft mycket med kvarnen att göra och är en kunskapskälla för delegationen.
Bryggan har fått ny stege i år. Den lades i vid Kristi himmelfärdshelgen. Den kostar pengar att underhålla men det är det värt. I stort sett allt arbete görs av frivilliga i byn utan kostnad. Cirka 15 000kr har Byalaget lagt ut för bryggan under verksamhetsåret. Av denna anledning är alla bidrag välkomna. Använd Byalagets swish eller Bg-nummer och ange Bryggan.
Midsommarfirande hölls som vanligt. Det var många som kom och firade tillsammans.
Byalagets hemsida Borgehage.se hålls uppdaterad av Tjerstin Thorsén. Hon tar tacksamt emot bilder på vad som händer i Borgehage. Tjerstins mailadress: tjerstin@gmail.com.
– Ingrid Klefbäck har utställning om ”Borgehage by både slott och koja” på Borgholms bibliotek. Den 26 augusti kl 19:00 håller hon föredrag där.
– Röjning av Kvarnbacken har gjorts.
– LONA-projektet fortsätter.
– Hasse Sjövall har gjort nya anslagstavlor. Snygga och bättre än de gamla.
– Pelle Grönberg har röjt Kicki Munks väg. Tacksam för det.
Verksamhetsberättelsen godkänns.
7. Ekonomirapport – Kassör Krister Ljunge berättar om Borgehage byalags ekonomi. Det blev 3 871 kr tillgodo från 200-årsjubileet som hölls förra året. 67 medlemmar har betalt avgiften för de två föregående verksamhetsåren. Nu inleds en ny uppbördsperiod och medlemsavgiften för 2 år juli 2019 – juni 2021 är densamma som tidigare dvs 300 kronor. Vid årsmötet diskuterades om det ska vara avgift per fastighet, som det är nu, eller om det kan ändras till per person i stället. Styrelsen ser över detta till nästa årsmöte och kommer med förslag. Lotteriet vid midsommarfirandet gav 2500 kr. Partytältet som köptes in av Byalaget för 200 års jubileet kan man som medlem i Borgehage byalag hyra för 500 kr. Tältet har lånats ut en gång under året. Om man vill låna tältet kontaktar man Roger och Christina Lundberg.
Behållning i kassan är 17 000 kr per 30 juni 2019.
8. Revisorerna Peter Flärdh och Sven Klefbäck har granskat räkenskaperna och ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20180701 – 20190630.

Kassören Krister Ljunge, ordföranden Anette Wickholm samt sekreteraren Karin Svärd Wernersson omvaldes alla på årsmötet.

9. Val av ordförande på 1 år – omval Anette Wickholm.
10. Val av två revisorer på 1 år – omval Peter Flärdh och Sven Klefbäck.
11. Val av valberedning på 1 år – omval Ronny Andersson och Susanne
Svensson.
12. KOMET (LONA) projektinformation – Länsstyrelsen är gärna med och
röjer alvarsmarken utmed Borgehagevägen ner till 136:an och när protokollet
skrivs så har samtliga fastighetsägare skrivit under det naturvårdsavtal som
ligger till grund för röjningen av alvarsmarken. Det har också
utretts av Länsstyrelsen vilka fastighetsägare som har del i samfälligheten
Borgehage S3 och som ytterst ansvarar för alvarsmarken och strandmarken.
Dessa är per april 2019: H.M. Konung Carl XVI Gustaf (Solliden), Anette & Håkan Wickholm, Byggnadsfirman Claesson & Anderzén, Ulla-Maria & Michael Gustafsson, Michael Sjövall, Rasmus Helgesson, Maud Blomqvist & Alf Ekström, Annika, Camilla & Claire Bullus, Birger Peterson & Lennart Helle Bladh.
13. Bryggan – Halt på bryggan och i trappen, som troligen beror på att man använder tvål och schampo där. Förslag om att göra räfflor i trappstegen eller fästa någon slags filtmatta på trappstegen diskuteras. Gunnel Henriksson har laminerat en skylt som kan sättas upp om att bryggan beträdes på eget ansvar. Styrelsen tittar på möjligheten att skaffa fram en mer permanent skylt som kan sättas upp vid bryggan.
Fundamentet för bryggan ska plockas bort när den tas upp vid Skördefesten för att undvika att det förstörs av höst/vinter stormarna.
Pelle Grönberg åtar sig att ta upp flotten innan han åker hem den 7 augusti i år.
Mötet tackar Anders Welander för all hjälp: bygga fundament till bryggan, reparerat flotten som blåst sönder. Han har även byggt den nya trappan till bryggan.
15. Kvarnen – har redan avhandlats tidigare på mötet.
16. Övriga frågor – gemensamt ansvar när vi renoverar, klipper gräset mm att
inte göra det alltför sent eller alltför tidigt. Visa hänsyn till varandra.
Ingrid informerar att det har flugits med drönare över Borgehage och man har upptäckt en stenformation här i Borgehage. Arkeologer menar att det inte är en fornborg utan en tidig medeltida by (Slättby från 1500-talet). Vid hassellunden finns en stenrad och en fägata. Skogsvårdsstyrelsen menar att det finns gott om pärlor här i området. Kanske kan vi inom ramen för LONA projektet arbeta vidare med frågan om en vandringsled från Kungsgården till Strandtorp.

17. Mötet avslutas.

Vid protokollet Karin Svärd Wernersson, sekreterare

Underskrivet av
Ordförande Anette Wickholm

Kassör Krister Ljunge

samt justerarna Pelle Grönberg och Elisabeth Jacobsen

 

This entry was posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen, Lona-projektet, Midsommarfirande, Tennisbanan. Bookmark the permalink.

Kommentera