Dags att betala medlemsavgiften!

Som framgår av årmötesprotokollet är det dags att betala medlemsavgiften för juli 2019–juni 2021. Den är 300 kronor per fastighet och kan betalas via Borgehage byalags bankgiro 5183-3259 eller Swishkonto 123 595 8053.

Många fler än Borgehagebor har glädje av och deltar i byalagets aktiviteter, till exempel midsommarfirande och badning vid bryggan. Även utombys tas därför mer än gärna emot som betalande medlemmar!

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera