Årsmöte för Borgehagevägen 1 aug kl 19

Hej,
Här kommer ytterligare en uppmaning från en av byns medlemmar:

Ni som liksom jag är ledsna och oroliga inför dessa exploateringsplaner bör se till att frågan behandlas i de olika vägföreningarna. Stora Borgehagevägen har årsmöte ikväll kl 19 hos Pelle Magnusson på Övre Bygatan 6 kl 19.

Byalagets ställningstagande i frågan väger inte lika tungt som vägföreningarnas i det fortsatta arbetet med utvecklandet av en detaljplan. Det skadar därför inte att redan nu påminna kommunen om de trafikproblem som en exploatering av det här formatet skulle innebära.

Notera även att CA:s projekt skulle kunna vara en första etapp i exploateringen och att övriga markägare kan haka på tåget när det väl satts i rullning.

Agneta via Anette

PS. Notera att vi nu har en ny Facebooksida Vi i Borgehage som ni gärna får följa.

This entry was posted in Borgehage byalag, Exploateringen, Vägföreningen. Bookmark the permalink.

Kommentera