Vill vi ha 80 nya fastigheter i byn?

Hej grannar och bybor!

Det verkar som om Byalaget på nytt får bli aktivt i att försöka påverka hur vår by ska utvecklas och se ut i framtiden. Som ni kanske vet så startades Byalaget tidigt 90-tal för att vara med och motverka en stor exploatering av Borgehage och nu är frågan aktuell på nytt. Claesson & Anderzén (CA) har skickat in en ansökan om planbesked till kommunen med ett följebrev innehållande syfte och motiv för projektet samt en skiss över området med förslag på ca 80 fastigheter (se nedan).

 Det här berör många i byn och många är mycket engagerade i frågan och det har skapats en arbetsgrupp som kommer att hanterar en inlaga till kommunen med anledning av CAs ansökan.

 Har ni frågor kring detta så går det bra att kontakta Håkan Wickholm, 072-7172526.

 Bästa hälsningar

Anette Wickholm, ordförande i Byalaget

This entry was posted in Bilder, Borgehage byalag, Exploateringen. Bookmark the permalink.

Kommentera