Fiberföreningen nerlagd!

Hej!
Vi i interimsstyrelsen Borgehage till Halltorps fiberförening har kommit fram till följande:
Vi ser ingen anledning att fortsätta med den interimistiska föreningen i dess nuvarande form. Det senaste kostnadsförlaget landade på ett belopp som vida överstiger 30 000 kr/anslutning, vilket innebär att antalet intressenter sannolikt reduceras från en redan låg nivå till en ännu lägre.

Det finns dock en möjlighet att vårt område kan samarbeta med Västra Sörby, vilket kräver att en ny förening bildas, som innefattar båda områdena. I nuläget vet vi inte hur detta utvecklas. Informationen som vi har och registret över intressenter sparas förstås om det finns några, som är villiga att ta över.

Ingrid Klefbäck, Inger Wessel och Thomas Karlsson

This entry was posted in Exploateringen, Fibernätet. Bookmark the permalink.

Kommentera