Vem vill bli Borgehage Byalags ordförande?

Inte lätt att hitta en ny ordförande till Borgehage Byalag. Valberedningen misslyckades och ordföranden sedan elva år, Anette Wickholm, lät sig övertalas att stanna ytterligare ett år. Men nu gäller det för alla att tänka över vad som händer utan en ordförande. Då läggs Byalaget helt enkelt ner! Och det är ju inte vad någon vill. Särskilt inte nu när exploatering av byn är aktuell igen – det som en gång fick byborna att starta Byalaget.

Anette förklarade att arbetet mest är samordnande då så många ställer upp och gör arbete för kvarnen, bryggan, tennis- och boulebanorna, röjning m m. En teamledare är vad som krävs. Nog ska nya valberedningen med Gunnel Henriksson och Ronny Andersson kunna hitta någon – eller hur?!

Styrelsen med kassören Margareta Wiberg Roland, ordföranden Anette Wickholm och avgående sekreteraren Karin Svärd Wernersson lyssnar till Håkan Wickholms redogörelse för vad som händer i exploateringsfrågan. Beslöts att före 30 augusti åter sända in ett yttrande till kommunen med alla redan tidigare uppradade problem som en sådan exploatering skulle innebära för natur, kultur och tillfart till nya tomter. Till ny sekreterare valde mötet senare Malin Henriksson.

Intresset för Byalaget är stort, men ingen har velat ta på sig ordförandeskapet.

Jonas Henriksson är Byalagets ansvarige för Kvarnen. Han berättade på årsmötet om vad som gjorts i sommar. Hela södra sidan har bytts ut, då virket var murket.

Nya plank har köpts in och målats av Jonas Henriksson. De låg klara när renoveringssnickarna kom och rev ner de gamla, murkna och ersatte med de nya. Nu återstår bl a vingarna.

Det här inlägget postades i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Exploateringen, Kvarnen, Tennisbanan. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar