Borgehagevägens årsmöte utsåg exploateringsgrupp

Betydligt fler än vanligt kom när Borgehage vägsamfällighet (Borgehagevägen) hade årsmöte den 1 augusti. Föredragningslistan var snabbt avklarad när diskussionen om byggfirman Claesson & Anderzéns önskemål om att bygga 80-115 nya bostäder i byn togs upp som en Övrig fråga.

Ett 20-tal medlemmar kom till årsmötet för Borgehagevägen.

En grupp på tre personer, Pelle Magnusson, Håkan Wickholm och Christina (Kicki) Lundberg, fick uppdrag att ansvara för kontakterna med kommunen, Trafikverket m fl för att försöka stoppa planerna som anses helt orealistiska med tanke på trafiksituationen.

Vägföreningen kommer under kommande år att ledas av samma styrelse som förra året, nämligen Pelle Magnusson, ordförande, Kerstin Andersson, sekreterare och Carola Freij, kassör.

Borgehagevägens styrelse, fr v Kerstin Andersson, Pelle Magnusson och Carola Freij.

This entry was posted in Bilder, Exploateringen, Vägföreningen. Bookmark the permalink.

Kommentera