Byalagets årsmöte 2019 med LONA och historia

Efter en het dag försvann solen, så när Borgehage byalag höll årsmöte måndagen den 29 juli blåste det svalt på Kvarnbacken. Ett 25-tal bybor fanns på plats och kunde lyssna på genomgången av vad som skett sen förra årsmötet i juli 2018 och vad som är på gång framöver.

Bland annat redogjorde ordföranden Anette Wickholm för varför det inte blivit någon röjning på strandmarken. Det beror på att Länsstyrelsen som fått pengar för detta inte fått godkänt av samtliga stamfastigheter för markerna ner till stranden. Då blev själva stranden ett för litet område att ansvara för, tyckte Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Nu är det alltså upp till markägarna själva – med hjälp av Byalaget – att röja. Då är det viktigt att inte skyddsvärda växter ryker med av bara farten! Ingrid Klefbäck har gjort ett kompendium med bilder på några av dessa arter. Hon mejlar det gärna. Kontakta henne via ingrid.klefback@gmail.com.

Däremot kommer förhoppningsvis alvarsmarken på båda sidor om Borgehagevägen ut mot 136:an att röjas som planerat. Alla utom en fastighetsägare har skrivit på avtalet med naturvårdsenheten. Den sista hoppas ordföranden kunna övertala, så att röjningen kan påbörjas i höst.

I samband med detta berättade Ingrid Klefbäck om upptäckter som hon och arkeologer gjort på slottsalvaret precis innanför muren. Här har troligen legat en by, Slät, ända tills Gustav Vasa tvingade denna samt Gettungstad och Bragelunda när kungsgården anlades på 1500-talet. Han ville inte ha några byar på sin mark. Var Gettungstad och Bragelunda låg har varit känt sedan tidigare, dock inte Slät. Om alvarsmarken nu röjs kan det bli lättare att se var byns mur och fägator legat. Rester finns nämligen kvar men mycket är överväxt.

I Abraham Ahlqvists bok om Öland från 1825 framgår att till Borgholms slott hörde Borg som var en annexförsamling till Räpplinge församling med egen kyrka. I fotnot 2 står det att till Borg hörde Gettungstad, Slät samt Bragelunda byar. På Slottsalvaret i den södra delen finns en mängd spår av stenrader som troligen är den försvunna byn Slät. Man kan söka på Google på Skogsvårdsstyrelsen och Skogens pärlor. Då kommer det upp en Sverigekarta. Zooma in Öland och Borgehage. Ta bort naturområden och låt bara fornlämningar vara kvar. Det går sedan att ta bort växtlighet och bara ha kvar topologin. Då framträder alla stenrader.

På årsmötets dagordning stod också bryggan. Den har tyvärr kostat en hel del, då fundamentet blåst sönder två vintrar. Därför kommer det nya fundamentet att tas upp i samband med bryggupptagningen vid årets skördefest och läggas ut igen nästa år inför badsäsongen. Det kommer att ta lite extra tid, men uppslutningen har varit god vid i- och upptagningen av bryggan de senaste åren. En särskild insamling till bryggan görs också. Swisha till 123 595 8053 eller sätt in pengar på bg 5183-3259. Märk bidraget ”Bryggan”.

Kassören underströk, att det är många som inte är med i byalaget som nyttjar bryggan. Han uppmanade alla att uppmana dessa att gå med i byalaget för att på så sätt bidra till konstnaderna för denna liksom för midsommarfirandet och annat trevligt som lockar många utombys.

Även Kvarnen behöver tillsyn. Det har gått husbock i den. Men trots att detta konstaterades redan i fjor har ännu inga åtgärder gjorts. Ev skadedjursförsäkring på kvarnen ansvarar ägaren Räpplinge Hembygdsförening för. Byalaget har däremot, som vanligt, svarat för röjning av kvarnbacken (se tidigare inlägg).

Kassören Krister Ljunge och sekreteraren Karin Svärd Vernersson valdes i fjor på två år och sitter alltså kvar. Anette Wickholm i mitten omvaldes som ordförande på ett år.

 

 

This entry was posted in Bilder, Borgehage byalag, Borgehages historia, Bryggan, Kvarnen, Lona-projektet, Midsommarfirande, Räpplinge hembygdsförening. Bookmark the permalink.

Kommentera