Insekts- och fornlämningsjakt på Borgehage Alvar

Trots att den välbehövliga röjningen vid stranden i Borgehage inte tycks bli av, så har naturvårdare fortsatt stort intresse för djur- och växtlivet i vår by. Vid en vandring på ”vårt” Alvar på jakt efter lämningar bland annat från den medeltida Slättby blev vi påflugna av en liten ekbock, som inte alls är så liten (se bilden nedan). Den kunde tidigare hittas i Skåne, Blekinge, Småland, på Öland samt i Västergötland och Södermanland. Numera har den dock minskat kraftig och fynd från senare år är endast kända från Österlen i Skåne, Öland och östra Småland. Och ett sådant gjorde alltså vi!

Skalbaggen identifierades av Krister Hall från Artdatabanken. Han hade kommit till Borgehage för att söka en annan insekt, som han fann tre exemplar av vid LONA-inventeringen 2016. Den heter hedbistekel och kan hittas på blommande morot.

Borgehage Alvar och by är den allra mest intressanta orten i landet att söka spännande insekter på, enligt honom.

Krister Hall jobbar för Artdatabanken och har nu varit på återbesök i Borgehage, den mest intressanta platsen att söka spännande insekter på, tycker han.

Hedbistekel (bilden hämtad på internet). Ur Artdatabanken: ”Arten är att betrakta som sällsynt förutom på Öland där den är en karaktärsart på öppna till halvöppna hed- och alvarmarker, åtminstone på de västra delarna av ön.”

Liten ekbock, inte så liten alls för att vara en skalbagge!

På Riksantikvarieämbetets karta på internet syns inritat med blått det som hittills är undersökt av den medeltida bosättningen Slättby.

Det är inte lätt att hitta lämningarna i naturen då murar och gamla fägator är mer eller mindre övervuxna. Men här syns en del av muren till byns inmark.

This entry was posted in Bilder, Borgehages historia, Lona-projektet. Bookmark the permalink.

Kommentera