Borgehage byalags årsmöte 2023

Protokoll 19 juli 2023 för verksamhetsåret 2022 – 2023

Närvarande: Agneta Dworsky, Nils Nilsson, Roger Lundberg, Anders Blomqvist, Tjerstin Thorsén, Anette Adolfsson, Ulla Holm, Robert Holm, Päivi Sahlén Grönberg, Christina Lundberg, Dick Engstrand, Bertil Lindberg, Eva Lindberg, Gunnel Henriksson, David Björverud, Ronny Andersson, Jonas Henriksson, Peter Flärdh, Anders Friberg, Charlotte Vänerman, Pelle Grönberg, Sven Klefbäck, Madeleine Mårtensson, Håkan Mårtensson, Anette Wickholm, Margareta Wiberg Roland, Malin Henriksson, Karin Svärd Wernersson

Årsmötet 2022/2023 förklaras öppnat av ordförande Anette Wickholm.
Till ordförande för mötet valdes Anette Wickholm
Till sekreterare för mötet valdes Malin Henriksson
Till justerare för mötet valdes David Henriksson och Håkan Mårtensson
Kallelsen godkännes
Dagordningen godkännes
Ordförande Anette Wickholm har genomgång av årsprotokollet 2022
Anette Wickholm berättar styrelsens verksamhetsberättelse för 2022/2023
Ekonomirapport avges av Margareta Wiberg Roland.
Intäkter:
Medlemmar: 1800 kr
Midsommar: 2975 kr
Bryggan: 2020 kr (tack vare skylten på bryggan)

Kostnader:
Bank: 900 kr
Kvarnrenovering: 31 150 kr (tidigare bidrag från byalagets medlemmar)
Ronny Andersson: 1710 kr (för tillhandahållande med traktor vid behov)
Reparation av picknickbord: 1040 kr (kostnaden kunde hållas nere tack vare att de kunde använda delar av de gamla borden. Bra jobbat Anders Roland och Jonas Henriksson!)
Lotteri + högtalare midsommar: 795 kr

Behållning i kassan 30 juni 2023: 41 525,80 kr

Antal medlemmar: 56 st.

 • Ny avgiftsperiod: Förslag på höjning med 25 kr per år. Detta bifalles av deltagarna. Ny medlemsavgift blir därmed 350 kr/hushåll för den kommande 2-årsperioden, dvs 1 juli 2023- 30 juni 2025.
 • Bidrag till kvarnen mottages gärna. Märk inbetalningen: kvarnen.

Revisionsberättelse. Revisionen är granskad och godkänd av Sven Klefbäck och Peter Flärdh.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifalles.
Val av ordförande 1 år. Valberedningen föreslår David Björverud. Alla deltagare godkänner förslaget.
Val av kassör 2 år. Val av Margareta Wiberg Roland.
Alla deltagare godkänner.
Val av två revisorer 1 år. Sven och Peter fortsatt sittande revisorer.
Valberedning för nästa år. Ronny Andersson och Gunnel Henriksson
Bryggan och Kvarnen.
Bryggan lades i på rekordtid: 58 minuter! God uppslutning, väldigt roligt.
Kvarnen: Förra året renoverades södra panelen, i år kommer tvärslån att repareras i början av september. Räpplinge hembygdsförening står för detta. Räpplinge hembygdsförening som äger kvarnen kan ansöka om bidrag i olika föreningar för att
t ex kunna renovera vingarna på kvarnen. Nils Nilsson föreslår att medel söks från Ölandsklubben i Stockholm.

Övriga frågor:

 • Skötseln av byns grönområden (hamnen, bryggan, boulebanan, kvarnområdet) funkar inte. Det kommer anslag för sent om datum för detta och inte alltid på anslagstavlan vilket bidrar till att inte alla ser det i tid. Ett önskemål är att alla aktiviteter anslås på anslagstavlan, Facebook och Borgehage.se. Ska vi ha grönområdesgrupper? Det vill säga att bryggan/badstranden/hamnen är en grupp och boulebanan/kvarnbacken är en. Så blir dessa gjorda vid samma tillfälle.
 • Det sker gräsklipp och byggarbete osv på tokiga tider, efter vissa tider ska det helst vara tyst. Ska det sättas upp normer och regler? Nej anser deltagarna. Bättre att ha bondförnuft, prata med din granne.
 • Infarten till byn. Detta är en fråga för Borgehagevägens vägförening i stället för byalaget, frågan hänvisas vidare.
 • Ingen reklam på anslagstavlan, utan endast info från föreningarna i byn.
 • Två incidenter hände i vintras där det i grindar fastnat rådjur som sedan avlidit.
 • Det tas upp om tältningen på badstranden och i hamnen. Enligt allemansrätten får man övernatta en natt. Frågan är ifall man får stå på vändplan över natten. Denna fråga hänförs till Borgehage vägförening. Förslag kom om att sätta upp en skylt om att lämna platsen som man fann den.
 • Tennisbanan ligger i träda. Oanvändarbar.
 • Boulebanan är iordninggjord. Välkomna att spela.
 • En olycka hände på trappan vid bryggan under morgonen. En person halkade på väg ner till havet och slog sig ordentligt. Den behöver skrubbas eller ny matta. Detta bör åtgärdas.
 • Griffeltavlan nere på bryggan är sönder. Margareta informerar om att ett nytt alternativ till griffeltavla snart kommer upp.
 • Vi tackar Anette Wickholm för hennes tid som ordförande för Borgehages byalag.

Mötet avslutas.
Malin Henriksson Anette Wickholm
Sekreterare Ordförande

Justerare
David Björverud Håkan Mårtensson

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen | Lämna en kommentar

Anette avtackad, David välkomnad

Borgehage byalags årsmötet 2023 hölls den 19 juli på kvarnbacken. Anette Wickholm, som redan i fjor ville avgå som ordförande efter över ett decennium, kunde nu lämna över till en ny ordförande. David Björverud tog glatt emot ordförandeklubban. Båda fick de församlades applåder.

Mötet beslöt bland annat om ny medlemsavgift, 175 kr/hushåll och år, som betalas vartannat år. För 1 juli 2023–30 juni 2025 blir det alltså 350 kronor att swishas till 123 139 1960 (OBS nytt nr sedan 2022) eller betala till Borgehage Byalags bg 5183 3259 (Ölands bank). Glöm inte skriva ”Medlem 2023-25” tillsammans med adress i Borgehage.

Protokoll från årsmötet kommer att läggas ut här på sidan senare.

Anette Wickholm ledde sitt sista årsmöte med sekreteraren Malin Henriksson och kassören Margareta Wiberg Roland som bisittare.
Jonas Henriksson, ansvarig för både bryggan och kvarnen, berättade vad som hänt med dessa under det gångna året. Han talade i den nya högtalaranläggning som han köpt in för Byalagets räkning och som nu användes för första gången.
Styrelsen för 2023-24 med avgående ordföranden Anette Wickholm och nye ordföranden David Björverud i mitten med sekreteraren Malin Henriksson till vänster och kassören Margareta Wiberg Roland till höger.

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen | Etiketter , | Lämna en kommentar

RENSNING VID BRYGGAN

Äntligen skådas finare väder! På söndag 9/6 kl 10 är vi ett gäng som tänkte samlas och rensa upp bland vass och sten, klippa gräs, sätta ihop gungställning m.m. Och ju fler desto roligare blir det och snabbare går det, vi är ju många som nyttjar vår fina badplats. Ses då!

Malin Henriksson, sekreterare i Byalaget

Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Etiketter , | Lämna en kommentar

Borgehage byalags årsmöte 2023

Onsdagen den 19 juli kl 19 bjuder Borgehage byalag in till 2023 års årsmöte.
Vi träffas på Kvarnbacken. Ta gärna med en stol.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän för mötet
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Ekonomirapport
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande 1 år
 13. Val av kassör 2 år
 14. Val av två revisorer 1 år
 15. Bryggan och Kvarnen
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas
Publicerat i Bilder, Borgehage byalag | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Het midsommar på Midsommarängen!

2023 års midsommarfirande bjöd på musik, dans, dragkamp och SOLHETTA! Tack till arrangörerna Gunnel och Jonas Henriksson och lekledaren Malin Henriksson.

De vuxna som orkade gav allt i dragkampen!
Malin hejade på de unga dragkampslagen.
Dragkamp för de minsta.
Lotterivinsterna var många!
Bettan och Vega drar vinsterna.
Gunnel avslutade efter musicerandet med att vara med och hålla i lottdragningen.
Publicerat i Bilder, Borgehage byalag, Midsommarfirande | Etiketter , | Lämna en kommentar

GLAD MIDSOMMAR!

Lagom till midsommar har vi fått ut flotten vid vår badbrygga! Tack Leo McAllister med flera som fixade detta!

Tack till detta glada gäng som längtade efter flotten så mycket att de tog saken i egna händer! Till allas vår glädje.
Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Traditionellt midsommarfirande kl 14

Byalaget välkomnar till gemensamt midsommarfirande med ringdanser på midsommarafton.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

Här är gänget som gjorde’t!

Bryggan lades traditionsenligt i lördagen i Kristi himmelsfärdshelgen. Tack alla som hjälpte till så vi kan få en fin badsommar även 2023!

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Trevlig Valborg och 1 maj!

Valborgsbål vid borgen!
Bekanta vid bålet!
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bryggan läggs i 20 maj kl 10!

Lördagen i Kristi himmelsfärdshelgen är det dags att samlas för att lägga i badbryggan. Alla goda krafter hälsas välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar