Protokoll från årsmötet 2020

Borgehage byalag
Årsmötesprotokoll 30 juli 2020 för verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020.

Närvarande: Hans Kristiansson, Eva Lindberg, Mia Lindberg, Bertil Lindberg, Ronny Andersson, Elisabeth Jacobsen, Mads Jacobsen, Ulla Holm, Ingrid Klefbäck, Ulf Bejbom, Solveig Bejbom, Tjerstin Thorsen, Madeleine Mårtensson Bladh, Sven Klefbäck, Margareta Wiberg Roland, Jonas Henriksson, Peter Flärdh, Karin Svärd Wernersson.

1. Årsmötet Borgehage Byalag 2019/2020 förklaras öppnat av Bertil Lindberg som fungerar som ordförande för dagens årsmöte.
2. Till ordförande för mötet valdes Bertil Lindberg.
3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Svärd Wernersson.
4. Till justeringsmän valdes Ulla Holm och Mads Jacobsen.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Ordförande Bertil Lindberg påtalar att verksamhetsberättelsen saknas på grund av omständigheter. Ordinarie ordförande Anette Wickholm kommer redovisa Styrelsens Verksamhetsberättelse senare.
7. Ekonomirapport – Peter Flärdh redovisar Borgehage byalags ekonomi. Hitintills har 39 medlemmar betalt medlemsavgiften som är för för 2 år juli 2019 – juni 2021. Avgiften är densamma som tidigare dvs 300 kronor. Vi kommer påminna alla medlemmar att betala in avgiften. Det har kommit in 300 kronor i bidrag till kvarnen. Grillkvällen vid bryggan förra sommaren, gick plus med 2 761 kronor. Anslagstavlorna kostade 4 375 kronor. Omkostnader för bankavgifter mm kostade 900 kronor.
Behållning i kassan den 30 juni 2020 är 24 145 kronor.
8. Revisorerna Peter Flärdh och Sven Klefbäck har granskat räkenskaperna och ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
9. Ansvarsfrihet ges till styrelsen.
10. Val av ordförande på 1 år – omval Anette Wickholm.
11. Val av kassör 1 år – omval Krister Ljunge.
12. Val av sekreterare – omval Karin Svärd Wernersson.
13. Val av två revisorer på 1 år – omval Peter Flärdh och Sven Klefbäck.
14. Val av valberedning på 1 år – omval Ronny Andersson och Susanne
Svensson.
15. Bryggan – Jonas Henriksson berättar om vad som hänt med bryggan under sommaren. 4 ungdomar har tältat och för att värma sig har de börjat elda på de stora reglarna som är till bryggan. Pelle Grönberg har pratat med ungdomarna som fick betala 500 kronor för skadegörelsen. Bryggan lades i vid Kristi himmelsfärdshelgen och kommer tas upp vid skördefesten. Ansvariga för bryggan är Jonas Henriksson och Håkan Wickholm.
16. Kvarnen – Jonas Henriksson berättar vad som hänt med kvarnen under året. Anticimex har varit och sanerat kvarnen mot husbock. Det ser ut som att det har gett bra resultat. Två av vingarna har fått skador vid höstens/vinterns stormar. Jonas har gjort förfrågan om Ölands kvarnförening kan vara med och betala för detta. Kvarnen behöver renoveras. För att kunna få bidrag, kan vi inte göra detta själva. Jonas berättar vidare att han varit i kontakt med sågverk i Söderåkra som har material som behövs för renoveringen. Totalt kommer renoveringen av kvarnen att kosta runt 110 000 kronor. Bidrag kommer sökas från olika fonder tillsammans med Räpplinge hembygdsförening. Madeleine Mårtensson ska hjälpa till att påminna medlemmarna om att vi behöver pengar till kvarnen.
17. Övriga frågor – Ingrid Klefbäck vill tacka Pelle Grönberg för att han röjer Kicki Munks väg. Alf Ekström tackas för att han har gjort en stig genom skogen till Nedre Gärdesvägen. Stigen fortsätter ner till åkrarna. Det finns även en ny stig som går från Franzens väg 4 (Margareta Wiberg-Rolands adress), den leder ner till hamnen.
Karin Stigsson lämnade frågor till mötet angående det långa rostiga släpet som står vid infarten till Borgehage, vems det är och om det kan flyttas – Släpet är Hasse Sjövalls, vi som var på mötet bedömde att detta är en fråga för vägföreningen. Karin Stigsson har frågor om rishögen som brukas finnas där, om den även är till för byborna – detta är Hasse Sjövall som sköter detta och byborna hänvisas till att lämna sitt ris till Kalleguta soptipp. Karin Stigsson påpekade även att midsommarstången ser dålig ut, kanske behövs en ny – detta ska undersökas.
Stenmuren vid backen vid kvarnen, har lagats och vi tackar Hasse Sjövall och Anders Roland för hjälpen.
18. Mötet avslutas.

Vid protokollet Karin Svärd Wernersson

Undertecknare:

Bertil Lindberg , ordförande och Krister Ljunge, kassör

Justerare Mads Jacobsen och Ulla Holm

 

Posted in Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen, Räpplinge hembygdsförening | Leave a comment

Har någon sett den här katten?

Vår ena katt har varit borta sedan tisdags kväll. Han brukar inte vara borta så länge. Jag sätter upp lappar på anslagstavlorna. Vi bor på Övre Gärdesvägen 15. Mitt telefonnummer är 076-00 00 646

Karin Svärd Wernersson

Posted in Bilder | Leave a comment

Årsmöte utan ordförande och kassör!

Borgehage byalags årsmöte 30 juli 2020 fick ske med två inhoppare. Ordföranden Anette Wickholm hade hastigt fått förhinder. Kassören Krister Ljunge har inte kunnat komma till Öland denna sommar.

Mötet leddes därför av Bertil Lindberg och kassarapporten lästes upp av Peter Flärdh. Vid protokollet satt däremot ordinarie sekreterare Karin Svärd Wernersson.

Bertil Lindberg fungerade som mötesordförande.

Styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet och samtliga i styrelsen omvaldes.

Jonas Henriksson berättade om bryggan, som klarat sig ovanligt bra sedan fundamenten tagits upp samtidigt med bryggan förra hösten. Detta kommer att göras i år igen sista lördagen i september (skördefesthelgen).

Jonas Henriksson är ansvarig både för bryggan och kvarnen.

Jonas berättade också om kvarnen, som behöver repareras. Två vingar har blåst av i vinter, tvärslåarna är murkna och behöver bytas ut liksom söndra fasaden. Allt en kostnad på ca 110 000 kronor.

Kvarnen är i grunden i gott skick men behöver repareras.

Mötet beslöt att starta en insamling så att renoveringen av kvarnen kan komma igång. Ett upprop  kommer att läggas i alla brevlådor så att bybor kan bidra. Pengar kan sättas in på Byalagets bg 5183-3259 eller swishas till 123 595 8053. GLÖM INTE MÄRKA INSÄTTNINGEN MED ”KVARNEN”!

Posted in Bilder, Bryggan, Kvarnen | Leave a comment

Ägare efterlyses!

En barncykel har stått på Övre Bygatan hela sommaren utan att någon velat kännas vid den. Någon som känner igen den och/eller ägaren?

Posted in Bilder, Borgehage byalag | Leave a comment

Muren klar!

Nu är den nedrasade muren mittemot Kvarnbacken renoverad och klar! Tack Hasse Sjövall och Atte Roland för allt jobb ni lagt ner!

Muren revs först ner ända till jordnivån för att sedan byggas upp igen. Ett tungt och slitsamt jobb.

Muren är nu hel igen. Troligen är den byggd för så där 100 år sedan och renoverades (den helt raka delen i mitten) för 25 år sedan – också det under Hasse Sjövalls ledning. Nu är det partiet till höger om mitten som lagats.

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Vägföreningen | Leave a comment

Muren repareras – kör försiktigt!

Lördagen den 25 juli inleddes reparation av muren mittemot Kvarnbacken på Borgehagevägen, ett arbete som kommer att ta lite tid. Muren har länge utgjort en fara, då stenar har rasat ner. Arbetet beslutades vid årsmötet för Borgehagevägen som hölls den 19 juli.

Ansvarig för reparationen är Hasse Sjövall men fler får gärna hjälpa till. Nästa arbetsdag blir söndagen den 26 juli kl 10-12. Arbetet beräknas hålla på ungefär en vecka, så alla som kör förbi får ta det extra försiktigt när ni kör förbi. Och det är många!

Den gamla muren måste först rivas ner för att sedan byggas upp igen.

Bakom muren ligger massor av runda stenar som säkerligen lagts upp här när vägen en gång för länge sedan grävdes ner i backen.

Hasse Sjövall ansvarar för arbetet på uppdrag av Borgehagevägens årsmöte.

Kör försiktigt när ni kör förbi så att varken människor eller bilar kommer till skada!

Massor av slånbuskar med sina långa rötter röjs undan.

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Vägföreningen | Leave a comment

Tennisbanan är redo för spel!

Borgehages egen tennisbana är i fint skick igen och är nu fullt spelbar! Välkommen!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Tennisbanan | Leave a comment

Borgehage byalags årsmöte 30 juli kl 19!

Hej!

Hoppas ni har det bra i sommarvärmen. Igår kom flotten i vattnet så nu kan vi simma dit för svalka.

Årsmötet planerar vi till den 30 juli på Kvarnbacken klockan 19.00.

Vi sitter med distans så här i Corona-tider, så tag med stol/filt att sitta på.

Välkomna!

Anette Wickholm, ordförande

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Skydda rara växter i Borgehage!!!

Nu pågår säsongen för flera rara växter i Borgehage. Om någon vecka slår till exempel skogsknipproten ut vid Kicki Muncks väg. Här har Pelle Grönberg röjt med stor känsla för att bevara den fridlysta orkidén. När vi rör oss – och röjer – bör vi vara lika försiktiga för att bevara Borgehages unika natur.

Vägen från Alvaret till Kalmar sund är en upplevelse bara den!

Just nu de sista dagarna i juni ser skogsknipproten ut så här. När blommorna slår ut kan de vara vita eller mörkröda. Håll utkik!

På hamnplan har röjningen tyvärr inte skett med så stor känsla. Här har samtliga grönvita nattvioler och andra unika orkidéer försvunnit, trots att dessa också är skyddade enligt lag. En enda nattviol har lyckats gömma sig under några gamla stolar och kan snart få chans att slå ut!

I kärret nere vid stranden – som just nu är helt torrt – finns många intressanta växter. Vi såg en nästan utblommad strandviol.

Vid stranden växer små, knallrosa strandnejlikor.

Sötvedel heter denna växt som kan ses vid kanten av Hasse Sjövalls äng på södra sidan av Borgehagevägen. Den gör inte mycket väsen av sig men så är den också ”tämligen sällsynt”!

Posted in Bilder, Naturen | Tagged | Leave a comment

GLAD MIDSOMMAR!

Tänk, det blev en midsommarstång i år också, denna gång vid övre brevlådorna. Tack Ann-Katrin Johansson!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Midsommarfirande | Leave a comment