Borgehagevägens årsmöte utsåg exploateringsgrupp

Betydligt fler än vanligt kom när Borgehage vägsamfällighet (Borgehagevägen) hade årsmöte den 1 augusti. Föredragningslistan var snabbt avklarad när diskussionen om byggfirman Claesson & Anderzéns önskemål om att bygga 80-115 nya bostäder i byn togs upp som en Övrig fråga.

Ett 20-tal medlemmar kom till årsmötet för Borgehagevägen.

En grupp på tre personer, Pelle Magnusson, Håkan Wickholm och Christina (Kicki) Lundberg, fick uppdrag att ansvara för kontakterna med kommunen, Trafikverket m fl för att försöka stoppa planerna som anses helt orealistiska med tanke på trafiksituationen.

Vägföreningen kommer under kommande år att ledas av samma styrelse som förra året, nämligen Pelle Magnusson, ordförande, Kerstin Andersson, sekreterare och Carola Freij, kassör.

Borgehagevägens styrelse, fr v Kerstin Andersson, Pelle Magnusson och Carola Freij.

Posted in Bilder, Exploateringen, Vägföreningen | Leave a comment

Årsmöte för Borgehagevägen 1 aug kl 19

Hej,
Här kommer ytterligare en uppmaning från en av byns medlemmar:

Ni som liksom jag är ledsna och oroliga inför dessa exploateringsplaner bör se till att frågan behandlas i de olika vägföreningarna. Stora Borgehagevägen har årsmöte ikväll kl 19 hos Pelle Magnusson på Övre Bygatan 6 kl 19.

Byalagets ställningstagande i frågan väger inte lika tungt som vägföreningarnas i det fortsatta arbetet med utvecklandet av en detaljplan. Det skadar därför inte att redan nu påminna kommunen om de trafikproblem som en exploatering av det här formatet skulle innebära.

Notera även att CA:s projekt skulle kunna vara en första etapp i exploateringen och att övriga markägare kan haka på tåget när det väl satts i rullning.

Agneta via Anette

PS. Notera att vi nu har en ny Facebooksida Vi i Borgehage som ni gärna får följa.

Posted in Borgehage byalag, Exploateringen, Vägföreningen | Leave a comment

Vill vi ha 80 nya fastigheter i byn?

Hej grannar och bybor!

Det verkar som om Byalaget på nytt får bli aktivt i att försöka påverka hur vår by ska utvecklas och se ut i framtiden. Som ni kanske vet så startades Byalaget tidigt 90-tal för att vara med och motverka en stor exploatering av Borgehage och nu är frågan aktuell på nytt. Claesson & Anderzén (CA) har skickat in en ansökan om planbesked till kommunen med ett följebrev innehållande syfte och motiv för projektet samt en skiss över området med förslag på ca 80 fastigheter (se nedan).

 Det här berör många i byn och många är mycket engagerade i frågan och det har skapats en arbetsgrupp som kommer att hanterar en inlaga till kommunen med anledning av CAs ansökan.

 Har ni frågor kring detta så går det bra att kontakta Håkan Wickholm, 072-7172526.

 Bästa hälsningar

Anette Wickholm, ordförande i Byalaget

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Exploateringen | Leave a comment

Röjning vid badstranden 2 aug kl 10

Badstranden börjar krympa, så det är dags att röja buskar och vass igen. Byalaget kallar därför alla frivilliga krafter att ställa upp med röjsåg och/eller räfsa. Vi samlas måndagen den 2 augusti kl 10 och håller på så länge det behövs eller vi orkar. Glöm inte ta med vattenflaska och fika, så kan vi ta en gemensam kaffepaus!

En bild från när vi senast röjde stranden 2018.

 

 

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Ny i Byalagets styrelse

Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet 28 juli 2021. Byalaget tar gärna emot fler medlemmar. Alla som har intresse av byn, bryggan, kvarnen, tennis- och boulebanorna är välkomna!

Margareta Wiberg Roland valdes in i styrelsen för att ta över sysslan som kassör efter Krister Ljunge som tyvärr tvingats avgå av hälsoskäl.

Detta bestämdes när Borgehage byalag hade årsmöte på kvarnbacken med ett 20-tal medlemmar den 28 juli 2021. Bland annat konstaterades att byalaget nu har 49 medlemmar.

I år är det dags att betala medlemsavgiften och i samband med det beslöts att försöka rekrytera fler medlemmar via lappar i alla brevlådor samt här på hemsidan och den nya, offentliga Facebooksidan ”Vi i Borgehage”.

Det kostar 300 kr per hushåll för två år. Summan kan swishas till 123 595 8053. Märk då med ”Medlem  2021-22”. Den kan också sättas in på Byalagets Bg (Ölands bank) 5183-3259. Glöm inte ange ditt namn.

Borgehage byalags styrelse: Karin Svärd Wernersson, sekreterare, Anette Wickholm, ordförande och Margareta Wiberg Roland, nyvald kassör.

Karin Svärd Wernersson kvarstår som sekreterare och Anette Wickholm valdes till ordförande på ytterligare ett år. Hon aviserade dock att hon tänker avgå nästa år. Så nu gäller det för valberedningen = Ronny Andersson att försöka hitta en efterträdare. Han tar gärna emot förslag!

 

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen, Tennisbanan | Leave a comment

Byalagets årsmöte 28 juli 2021

Hej,

Sommaren händer just nu och massor av annat också. Byalaget planerar för årsmöte, så lägg gärna in 28 juli klockan 19 i almanackan. Då ses vi som vanligt vid kvarnen och summerar året som varit och blickar framåt tillsammans.

Vi har fått ett mycket tråkigt besked från vår kassör Krister Ljunge. Han avsäger sig omval av hälsoskäl. Styrelsen behöver därför förstärkning med en kassör så hör av er till valberedningen genom Ronny Andersson eller till mig med tips.

Lite goda nyheter är att Länsstyrelsen äntligen har kommit till skott med röjningen av alvaret upp mot 136’an. Michael Tholin skriver följande:

”Röjningsuppdraget är nu beställt av ett företag som heter Spetsamåla gård. De får sätta igång med uppdraget efter 15/7 och har sedan till sista oktober på sig att slutföra. Men jag hoppas de ska bli klara snabbare än så. Jag har även samtal med dem om att färdigställa röjningen av stängselgator på norra sidan av vägen, så att det går att stängsla den biten redan i slutet av sommaren.

 De kunde inte ge besked om exakt när de kunde dra igång med arbetet eftersom det berodde lite på vädret och läget med torkan och så. Kan ju vara lite bekymmersamt att röja när det är allt för torrt i markerna med tanke på gnistbildning och så.”

Vi ses!

Anette Wickholm, ordförande

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Naturen | Leave a comment

Borgehagebor på Himmelsberga

Tre Borgehagebor är aktuella på Ölands museum Himmelsberga just nu. Under söndagen (den 18 juli) medverkade Ulf Beijbom på årets Öland-Amerikadag. Till nästa års firande lovade han att återkomma, då med en helt ny bok om ölänningar som emigrerat till USA.

Publiken på Öland-Amerikadagen blev så talrik att personalen i kaffestugan inte riktigt hann med. Men programmet kunde genomföras planenligt.

Historikern Ulf Beijbom har starka band till USA, sedan han byggde upp Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, som han sedan var chef för till pensioneringen 2002. Under åren 1973–1975 var han biträdande professor vid University of Washington i Seattle i USA, där han fick professors namn 1988.

I konsthallen pågår till och med 31 augusti en utställning med anledning av att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i vårt land. Här visas spännande information om öländska kvinnor som satt avtryck.

Samtidigt visas verk av ett flertal kvinnliga konstnärer, nutida och historiska, som bott och verkat på Öland. Till den historiska delen har Borgehagebon Ingrid Klefbäck skrivit en introduktionsbroschyr.

Dessutom har fotografen Staffan Arvegård porträtterat elva kvinnor från vardera årtiondet sedan den allmänna rösträtten infördes. Här återfinns Borgehagebon Erika Magnusson som representerar 1970-talet.

Trädgårdsmästaren Erika Magnusson med rötter och snart fastboende i Borgehage.

Posted in Bilder | Leave a comment

Bidra gärna till Borgehage enskilda brygga!

Nu har skylten på bryggan kommit på plats!

Swisha gärna ett bidrag till bryggan som helt sköts av frivilliga krafter. Den tas upp varje höst och läggs sedan i igen på våren. Till allas glädje! Swishnummer 123 594 8053. Märk med ”Bryggan”.

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Flotten på plats!

Till alla små och stora barns glädje kom flotten på plats under midsommardagen. Den skulle förstås genast testas!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Midsommar 2021

Trots restriktioner kunde Borgehagebor med gäster samlas på Midsommarängen även detta andra Coronaår. Det blev till och med lite spontan dans med hjälp av en telefon med liten, liten högtalare!

Dagen före midsommar kläddes stången av detta gäng plus fotografen, Margareta Wiberg Roland: Jonas Henriksson, Anders Roland, och byalagets ordförande Anette Wickholm.

När stången rests kunde Anette hälsa alla välkomna under en något hotfull himmel.

En liten, liten högtalare med lämplig dansmusik ledde spontan-dansen.

Solvig Kristiansson och Ulf Beijbom samtalar med Sofie Lycksell.

Ekhagabesök

Alla hade eget fika med sig

Klanen Henriksson

Klanen Lindberg

Med vackra kransar

Christina Lundberg och Pelle Grönberg med vänner

Byns grand old lady, Maj-Britt Andersson med sonen Ronny och Minna Alves med dottern Bella.

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Midsommarfirande | Leave a comment