Medeltidsby hittad på slottsalvaret (ur Baromentern 7 sept 2019)

Drönare avslöjade mystiska stenrader. Nu tror arkeologer att det är den försvunna byn Slät. En av tre byar som togs bort när Kungsgården anlades på 1500-talet.

Byalaget i Borgehage har tillsammans med Borgholms kommun drivit ett LONA-projekt (Lokalt naturvård). Nu är pengar beviljade och nu kommer restaureringen att starta i höst. Målet är att bevara den unika naturen.

Villkoren för att få pengar från Naturvårdsverket var att allmänheten ska kunna ta del av denna satsning. Därför skapades ”Borgholms Kungsgård vandrings- och cykel-led”, som är under utveckling. En av de drivande aktörerna Ingrid Klefbäck upptäckte underliga formationer på Slottalvaret.

– Jag har grävt mycket i historiska dokument rörande Räpplinge socken, speciellt Borgehage by och också rört mig ute i området, när vi arbetar för att skydda många av de unika arter (insekter, växter, svampar, lava och djur) som finns här. Borgehage är ett av de områden i Norra Europa, som har störst mångfald och flest rödlistade arter, säger Ingrid Klefbäck.

För 10 år sedan initierade Borgehage byalag tillsammans med Länsstyrelsen ett röjningsarbete för att rädda våradonisen (Arontorpsrosen). Då såg hon stenrader som förbryllade. För ett år sedan kontaktade Ingrid Klefbäck Göran Uvner, som har erfarenhet av att upptäcka fornlämningar med hjälp av drönare.

– Bilderna bekräftade det vi hade trott och vi såg fler stenrader, säger Ingrid Klefbäck.

Göran Uvner är precis som Ingrid Klefbäck uppspelt över upptäckten.

– På flygbilder som jag tagit ser man tydligt den cirkulära stensättningen. Vad som kan döljas därunder och i området kan man bara spekulera om. Länsmuseet och Länsstyrelsen har blivit informerade och känner numera till platsen men det saknas medel att påbörja utgrävningar.

Flera arkeologer som kontaktats tror att det rör sig om den försvunna byn Slät.

– Borgholms Kungsgården anlades troligen år 1533. Innan dess fanns Slät och Gettungstad by samt gården Bragelunda. De sista två vet man var de fanns men inte Slät by och det kan vara den som nu har hittats, säger Ingrid Klefbäck.

I Abraham Ahlqvists bok om Öland från 1825 står det att till Borgholms slott hörde Borg som var en annexförsamling till Räpplinge församling. I en fotnot står att till Borg hörde även Gettungstad, Slät samt gården Bragelunda.

– Stenraderna som nu hittats är troligen en del av den försvunna byn Slät. Man vågar knappt spekulera i vad det kan betyda för arkeologer. Sedan Kungsgården bildades 1533 har det bara hållits djur på bete i det området, men på vissa ställen har man brutit kalkstenen. Det är dessutom marker som är gynnsamma för bevarandet av föremål.

Arkeolog Jan-Henrik Fallgren som varit på platsen beskriver den som en viktig pusselbit i hur Öland blev svenskt.

– På 1000-talet beskrevs de boende på Öland som Ödalarna och ur ett historiskt perspektiv kunde Öland ha blivit danskt. Eftersom området hette Slätbo härad innan så tyder det på att det var en viktig plats, någon slags förvaltning.
 Byn Slät ska alltså ha funnits långt innan Borgholms slott byggdes.

– Det behöver inte vara så att det finns så mycket att hitta vid en utgrävning men det är väldigt intressant och troligt att det är Slät by som legat där.

För att en arkeologisk undersökning ska göras krävs medel först för röjning, sedan arkelogiska undersökningar samt ett intresse för platsens historia. Vanligtvis görs undersökningar i samband med planerade byggnationer eller annat på en plats.

Posted in Borgehage byalag, Borgehages historia, Lona-projektet | Leave a comment

Dags att betala medlemsavgiften!

Som framgår av årmötesprotokollet är det dags att betala medlemsavgiften för juli 2019–juni 2021. Den är 300 kronor per fastighet och kan betalas via Borgehage byalags bankgiro 5183-3259 eller Swishkonto 123 595 8053.

Många fler än Borgehagebor har glädje av och deltar i byalagets aktiviteter, till exempel midsommarfirande och badning vid bryggan. Även utombys tas därför mer än gärna emot som betalande medlemmar!

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Protokoll från Byalagets årsmöte 2019


Årsmötesprotokoll 29 juli 2019 för verksamhetsåret 2018–2019

Närvarande: Ronny Andersson, Birger Petersson, Elisabeth Jacobsen, Mads
Jacobsen, Ulla Holm, Robert Holm, Sylvia Flärdh, Erika Hedblom, Andrea
Hedblom, Nils Nilsson, Gunnel Henriksson, Ingrid Klefbäck, Ulf Bejbom,
Tjerstin Thorsen, Pelle Grönberg, Karin Stigson, Jenny Svärd, Håkan
Wickholm, Madeleine Mårtensson, Håkan Mårtensson, Lennart Bladh, Tomas
Johansson, Christine Johansson, Peter Flärdh, Anette Wickholm, Karin Svärd
Wernersson, Krister Ljunge

1. Årsmötet Borgehage Byalag 2018/2019 förklaras öppnat av ordförande Anette Wickholm.
2. Till ordförande för mötet valdes Anette Wickholm.
3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Svärd Wernersson.
4. Till justeringsmän valdes Pelle Grönberg och Elisabeth Jacobsen.
5. Dagordningen godkändes.
6. Ordförande Anette Wickholm redovisade Styrelsens verksamhetsberättelse.
Tennisbanan: Jan Ljungar har hand om tennisbanan, den är spelbar för den som önskar. Nils Nilsson har ställt ner racket och bollar vid banan för den som vill låna.
Kvarnen är angripen av husbock och behöver ses över. Detta måste ske i samråd med Räpplinge Hembygdsförening som ägare av kvarnen. Vi behöver samarbeta med Hembygdsföreningen för underhållet av kvarnen. Mötet utser en delegation som består av Jonas Henriksson, Krister Ljunge och Anette Wickholm för detta ändamål. Karin Stigsson har tidigare haft mycket med kvarnen att göra och är en kunskapskälla för delegationen.
Bryggan har fått ny stege i år. Den lades i vid Kristi himmelfärdshelgen. Den kostar pengar att underhålla men det är det värt. I stort sett allt arbete görs av frivilliga i byn utan kostnad. Cirka 15 000kr har Byalaget lagt ut för bryggan under verksamhetsåret. Av denna anledning är alla bidrag välkomna. Använd Byalagets swish eller Bg-nummer och ange Bryggan.
Midsommarfirande hölls som vanligt. Det var många som kom och firade tillsammans.
Byalagets hemsida Borgehage.se hålls uppdaterad av Tjerstin Thorsén. Hon tar tacksamt emot bilder på vad som händer i Borgehage. Tjerstins mailadress: tjerstin@gmail.com.
– Ingrid Klefbäck har utställning om ”Borgehage by både slott och koja” på Borgholms bibliotek. Den 26 augusti kl 19:00 håller hon föredrag där.
– Röjning av Kvarnbacken har gjorts.
– LONA-projektet fortsätter.
– Hasse Sjövall har gjort nya anslagstavlor. Snygga och bättre än de gamla.
– Pelle Grönberg har röjt Kicki Munks väg. Tacksam för det.
Verksamhetsberättelsen godkänns.
7. Ekonomirapport – Kassör Krister Ljunge berättar om Borgehage byalags ekonomi. Det blev 3 871 kr tillgodo från 200-årsjubileet som hölls förra året. 67 medlemmar har betalt avgiften för de två föregående verksamhetsåren. Nu inleds en ny uppbördsperiod och medlemsavgiften för 2 år juli 2019 – juni 2021 är densamma som tidigare dvs 300 kronor. Vid årsmötet diskuterades om det ska vara avgift per fastighet, som det är nu, eller om det kan ändras till per person i stället. Styrelsen ser över detta till nästa årsmöte och kommer med förslag. Lotteriet vid midsommarfirandet gav 2500 kr. Partytältet som köptes in av Byalaget för 200 års jubileet kan man som medlem i Borgehage byalag hyra för 500 kr. Tältet har lånats ut en gång under året. Om man vill låna tältet kontaktar man Roger och Christina Lundberg.
Behållning i kassan är 17 000 kr per 30 juni 2019.
8. Revisorerna Peter Flärdh och Sven Klefbäck har granskat räkenskaperna och ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20180701 – 20190630.

Kassören Krister Ljunge, ordföranden Anette Wickholm samt sekreteraren Karin Svärd Wernersson omvaldes alla på årsmötet.

9. Val av ordförande på 1 år – omval Anette Wickholm.
10. Val av två revisorer på 1 år – omval Peter Flärdh och Sven Klefbäck.
11. Val av valberedning på 1 år – omval Ronny Andersson och Susanne
Svensson.
12. KOMET (LONA) projektinformation – Länsstyrelsen är gärna med och
röjer alvarsmarken utmed Borgehagevägen ner till 136:an och när protokollet
skrivs så har samtliga fastighetsägare skrivit under det naturvårdsavtal som
ligger till grund för röjningen av alvarsmarken. Det har också
utretts av Länsstyrelsen vilka fastighetsägare som har del i samfälligheten
Borgehage S3 och som ytterst ansvarar för alvarsmarken och strandmarken.
Dessa är per april 2019: H.M. Konung Carl XVI Gustaf (Solliden), Anette & Håkan Wickholm, Byggnadsfirman Claesson & Anderzén, Ulla-Maria & Michael Gustafsson, Michael Sjövall, Rasmus Helgesson, Maud Blomqvist & Alf Ekström, Annika, Camilla & Claire Bullus, Birger Peterson & Lennart Helle Bladh.
13. Bryggan – Halt på bryggan och i trappen, som troligen beror på att man använder tvål och schampo där. Förslag om att göra räfflor i trappstegen eller fästa någon slags filtmatta på trappstegen diskuteras. Gunnel Henriksson har laminerat en skylt som kan sättas upp om att bryggan beträdes på eget ansvar. Styrelsen tittar på möjligheten att skaffa fram en mer permanent skylt som kan sättas upp vid bryggan.
Fundamentet för bryggan ska plockas bort när den tas upp vid Skördefesten för att undvika att det förstörs av höst/vinter stormarna.
Pelle Grönberg åtar sig att ta upp flotten innan han åker hem den 7 augusti i år.
Mötet tackar Anders Welander för all hjälp: bygga fundament till bryggan, reparerat flotten som blåst sönder. Han har även byggt den nya trappan till bryggan.
15. Kvarnen – har redan avhandlats tidigare på mötet.
16. Övriga frågor – gemensamt ansvar när vi renoverar, klipper gräset mm att
inte göra det alltför sent eller alltför tidigt. Visa hänsyn till varandra.
Ingrid informerar att det har flugits med drönare över Borgehage och man har upptäckt en stenformation här i Borgehage. Arkeologer menar att det inte är en fornborg utan en tidig medeltida by (Slättby från 1500-talet). Vid hassellunden finns en stenrad och en fägata. Skogsvårdsstyrelsen menar att det finns gott om pärlor här i området. Kanske kan vi inom ramen för LONA projektet arbeta vidare med frågan om en vandringsled från Kungsgården till Strandtorp.

17. Mötet avslutas.

Vid protokollet Karin Svärd Wernersson, sekreterare

Underskrivet av
Ordförande Anette Wickholm

Kassör Krister Ljunge

samt justerarna Pelle Grönberg och Elisabeth Jacobsen

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen, Lona-projektet, Midsommarfirande, Tennisbanan | Leave a comment

Presentbok med Borgehageanknytning

Ett litet tips på en rolig och vacker presentbok med flera bilder från Öland och Borgehage. Inte så konstigt, då bilderna är tagna av Anna Jacobsen, dotter till Elisabeth och Mads Jacobsen på Övre Gärdesvägen.

Den är skriven av danskan Brontë Aurell och texten, som handlar om hela Skandinavien, är på engelska.

Finns bl a att köpa på https://www.bokus.com/bok/9781781316528/north/

 

Posted in Bilder, Okategoriserade | Leave a comment

Kalle P slog Drängarna!

I tisdagens Boulefinal 2019 lyckades lag Kalle P (Birger och Fredrik Pettersson) vinna över fjorårssegrande Drängarna (Ronny Andersson och Mats Hansson). Det betyder att 2020 års Boulemästerskap med vad därtill hör kommer att arrangeras av Kalle P!

”Drängen” Mats kontrollerar noggrant hur kloten hamnat.

Fredrik i Kalle P-laget koncentrerar sig inför ett av sina kast.

Birger tar fram måttbandet. Här gäller det att skapa millimeterrättvisa!

De mer än nöjda vinnarna gratuleras av de något mindre glada besegrade! (Foto: Päivi Sahlén Grönberg)

 

Posted in Bilder, Bolumästerskapet, Borgehage byalag | Leave a comment

Byalagets årsmöte 2019 med LONA och historia

Efter en het dag försvann solen, så när Borgehage byalag höll årsmöte måndagen den 29 juli blåste det svalt på Kvarnbacken. Ett 25-tal bybor fanns på plats och kunde lyssna på genomgången av vad som skett sen förra årsmötet i juli 2018 och vad som är på gång framöver.

Bland annat redogjorde ordföranden Anette Wickholm för varför det inte blivit någon röjning på strandmarken. Det beror på att Länsstyrelsen som fått pengar för detta inte fått godkänt av samtliga stamfastigheter för markerna ner till stranden. Då blev själva stranden ett för litet område att ansvara för, tyckte Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Nu är det alltså upp till markägarna själva – med hjälp av Byalaget – att röja. Då är det viktigt att inte skyddsvärda växter ryker med av bara farten! Ingrid Klefbäck har gjort ett kompendium med bilder på några av dessa arter. Hon mejlar det gärna. Kontakta henne via ingrid.klefback@gmail.com.

Däremot kommer förhoppningsvis alvarsmarken på båda sidor om Borgehagevägen ut mot 136:an att röjas som planerat. Alla utom en fastighetsägare har skrivit på avtalet med naturvårdsenheten. Den sista hoppas ordföranden kunna övertala, så att röjningen kan påbörjas i höst.

I samband med detta berättade Ingrid Klefbäck om upptäckter som hon och arkeologer gjort på slottsalvaret precis innanför muren. Här har troligen legat en by, Slät, ända tills Gustav Vasa tvingade denna samt Gettungstad och Bragelunda när kungsgården anlades på 1500-talet. Han ville inte ha några byar på sin mark. Var Gettungstad och Bragelunda låg har varit känt sedan tidigare, dock inte Slät. Om alvarsmarken nu röjs kan det bli lättare att se var byns mur och fägator legat. Rester finns nämligen kvar men mycket är överväxt.

I Abraham Ahlqvists bok om Öland från 1825 framgår att till Borgholms slott hörde Borg som var en annexförsamling till Räpplinge församling med egen kyrka. I fotnot 2 står det att till Borg hörde Gettungstad, Slät samt Bragelunda byar. På Slottsalvaret i den södra delen finns en mängd spår av stenrader som troligen är den försvunna byn Slät. Man kan söka på Google på Skogsvårdsstyrelsen och Skogens pärlor. Då kommer det upp en Sverigekarta. Zooma in Öland och Borgehage. Ta bort naturområden och låt bara fornlämningar vara kvar. Det går sedan att ta bort växtlighet och bara ha kvar topologin. Då framträder alla stenrader.

På årsmötets dagordning stod också bryggan. Den har tyvärr kostat en hel del, då fundamentet blåst sönder två vintrar. Därför kommer det nya fundamentet att tas upp i samband med bryggupptagningen vid årets skördefest och läggas ut igen nästa år inför badsäsongen. Det kommer att ta lite extra tid, men uppslutningen har varit god vid i- och upptagningen av bryggan de senaste åren. En särskild insamling till bryggan görs också. Swisha till 123 595 8053 eller sätt in pengar på bg 5183-3259. Märk bidraget ”Bryggan”.

Kassören underströk, att det är många som inte är med i byalaget som nyttjar bryggan. Han uppmanade alla att uppmana dessa att gå med i byalaget för att på så sätt bidra till konstnaderna för denna liksom för midsommarfirandet och annat trevligt som lockar många utombys.

Även Kvarnen behöver tillsyn. Det har gått husbock i den. Men trots att detta konstaterades redan i fjor har ännu inga åtgärder gjorts. Ev skadedjursförsäkring på kvarnen ansvarar ägaren Räpplinge Hembygdsförening för. Byalaget har däremot, som vanligt, svarat för röjning av kvarnbacken (se tidigare inlägg).

Kassören Krister Ljunge och sekreteraren Karin Svärd Vernersson valdes i fjor på två år och sitter alltså kvar. Anette Wickholm i mitten omvaldes som ordförande på ett år.

 

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Borgehages historia, Bryggan, Kvarnen, Lona-projektet, Midsommarfirande, Räpplinge hembygdsförening | Leave a comment

Succé för grillfesten med perfekt vädertajming!

Arrangörerna av Borgehage byalags stora grillfest 2019 lyckades pricka in en fantastiskt vacker dag och kväll. När grisen lades över den tjusigt uppbyggda kolelden redan vid 14-tiden sken solen och havet låg så gott som spegelblankt vid bryggan. Gräset var röjt och krattat så att alla de hundra anmälda – och betalande (!) – skulle få plats.

När gästerna började samlas strax före 18 ljöd musik över stranden och små lyktor glittrade i träden bakom grillarna. Alla hälsades välkomna av festfixarna Olivia Grönberg Svalander och Madde Mårtensson. Folk ställde upp sina medhavda bord och stolar, lade ut filtar och dukade upp sallader och annat att komplettera griskött, korv och vegobiffar med.

När alla samlats lyftes grisen av grillen och köttet trancherades med van hand av Håkan Mårtensson med benäget bistånd av Pelle Grönberg. Grisen som var både rökt, förkokt och grillad smälte i munnen. Alla fick precis så mycket som de ville och lite till!

Nu hoppas alla som var med på repris nästa år!!!

Festfixarna Madde Mårtensson och Olivia Grönberg Svalander poserar glatt när grisen placeras över kolglöden redan vid 14-tiden på e m.

Festfixarnas fäder Pelle Grönberg och Håkan Mårtensson hade ansvar för att grisen stektes som den skulle och sedan trancherades professionellt.

För barnen och vegetarianerna bjöds korv och vegobiffar.

Klanen Henriksson samlad.

Nöjd far Grönberg förevigas av dottern Olivia.

Grillvimmel för stora och små.

Festfixarna Olivia och Madde tackar för visat intresse, större än de vågat hoppas på!

Så klart var festfixarna mer än nöjda!

Byalagets ordförande Anette Wickholm utbringade ett fyrfaldigt leve för de festarrangerande fyra och hurraropen skallade över stranden och ut över havet där solen sakta gick ner!

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Insekts- och fornlämningsjakt på Borgehage Alvar

Trots att den välbehövliga röjningen vid stranden i Borgehage inte tycks bli av, så har naturvårdare fortsatt stort intresse för djur- och växtlivet i vår by. Vid en vandring på ”vårt” Alvar på jakt efter lämningar bland annat från den medeltida Slättby blev vi påflugna av en liten ekbock, som inte alls är så liten (se bilden nedan). Den kunde tidigare hittas i Skåne, Blekinge, Småland, på Öland samt i Västergötland och Södermanland. Numera har den dock minskat kraftig och fynd från senare år är endast kända från Österlen i Skåne, Öland och östra Småland. Och ett sådant gjorde alltså vi!

Skalbaggen identifierades av Krister Hall från Artdatabanken. Han hade kommit till Borgehage för att söka en annan insekt, som han fann tre exemplar av vid LONA-inventeringen 2016. Den heter hedbistekel och kan hittas på blommande morot.

Borgehage Alvar och by är den allra mest intressanta orten i landet att söka spännande insekter på, enligt honom.

Krister Hall jobbar för Artdatabanken och har nu varit på återbesök i Borgehage, den mest intressanta platsen att söka spännande insekter på, tycker han.

Hedbistekel (bilden hämtad på internet). Ur Artdatabanken: ”Arten är att betrakta som sällsynt förutom på Öland där den är en karaktärsart på öppna till halvöppna hed- och alvarmarker, åtminstone på de västra delarna av ön.”

Liten ekbock, inte så liten alls för att vara en skalbagge!

På Riksantikvarieämbetets karta på internet syns inritat med blått det som hittills är undersökt av den medeltida bosättningen Slättby.

Det är inte lätt att hitta lämningarna i naturen då murar och gamla fägator är mer eller mindre övervuxna. Men här syns en del av muren till byns inmark.

Posted in Bilder, Borgehages historia, Lona-projektet | Leave a comment

VARNING – VARNING!

Grillfesten på måndag närmar sig med stormsteg. Men tyvärr har bara en tredjedel av alla anmälda betalat och då blir det ingen gris att grilla!!!

 

SNÄLLA BETALA IDAG (17 juli): 80 kr per vuxen/40kr per barn (under 10år)
Swisha till Borgehage Byalag nummer 123 595 8053.

Posted in Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Dags att betala för GRILLFESTEN 22 juli!

Vi är väldigt glada över den positiva responsen inför grillfesten och skickar nu ut lite mer information. Vi sätter även upp detta på anslagstavlorna, men vill åter igen vänligt be er att sprida informationen till nära, kära och grannar.

Varma sommarhälsningar
Olivia & Madde

Grillfesten anordnas 22 juli nere vid bryggan i Borgehage! Vi kommer att grilla hel gris över eld, likt tidigt 90-tal med våra grillmästare Håkan & Pelle.
Barnen får grillkorv och för vegetarianer finns annat alternativ.
Obs! Barn och vegetarianer, anmäl er till Olivia senast onsdag 17/7.

Allt förutom köttet tar var och en själv med, t ex tillbehör till köttet (korvbröd till barnen), dryck och sittplats såsom filt eller brassestol.

Kostnad för kalaset är 80 kr per vuxen/40kr per barn (under 10år)
Swishas till Borgehage Byalag nummer 123 595 8053, senast 17/7. Märk GRILLFEST! (Alla inbetalningar registreras)

VÄLKOMNA! VI BÖRJAR GRILLA kl 18!
För frågor eller funderingar,
Madeleine 0735 14 08 05 & Olivia 073 419 97 22

Posted in Okategoriserade | Leave a comment