Kvarnen i Borgehage behöver ditt stöd!

Vi ska köpa vingar för pengarna!

Vårt riktmärke och blickfång behöver ny omvårdnad.
En stormig höst 2019 knäcktes 2 vingar på kvarnen och tidens tand kräver byte av söderpanelen och nya tvärstag.

Ölands kvarnförening anser att vår kvarn i grunden är i gott skick men att hålla en kvarn i god kondition kostar. Antingen kan vi alla hjälpas åt och bidra med en valfri summa och bibehålla denna ståtliga byggnad eller så kommer den att förfalla och i värsta fall behöva rivas.

En grov uppskattning av kostnaderna de närmaste åren (inkl moms):
2 nya vingar – 37 000 kr
Byte panel – 48 000 kr
Byte tvärbalkar – 24 000 kr

Vill du göra skillnad?
Skicka Ditt bidrag till Borgehage byalagets bankgiro 5183-3259 eller swisha till 123 595 8053 och skriv ”Kvarnen” i meddelande-fältet.

Tack på förhand,
Borgehage byalag

Lite historia:
Kvarnen fick 2002 ny gångås (den balk som vingarna sitter på), nya vingar.

År 2004 gjordes ny trappa, bro med räcke, nya stöttor, taket och vingarna tjärades och panelen målades.

Vid den senaste renoveringen 2017 byttes taket och tjärades, en vinge byttes. Panelen på alla sidor tvättades och målades.

This entry was posted in Bilder, Borgehage byalag, Kvarnen. Bookmark the permalink.

Kommentera