Kvarnen i Borgehage behöver ditt stöd!

Vi ska köpa vingar för pengarna!

Vårt riktmärke och blickfång behöver ny omvårdnad.
En stormig höst 2019 knäcktes 2 vingar på kvarnen och tidens tand kräver byte av söderpanelen och nya tvärstag.

Ölands kvarnförening anser att vår kvarn i grunden är i gott skick men att hålla en kvarn i god kondition kostar. Antingen kan vi alla hjälpas åt och bidra med en valfri summa och bibehålla denna ståtliga byggnad eller så kommer den att förfalla och i värsta fall behöva rivas.

En grov uppskattning av kostnaderna de närmaste åren (inkl moms):
2 nya vingar – 37 000 kr
Byte panel – 48 000 kr
Byte tvärbalkar – 24 000 kr

Vill du göra skillnad?
Skicka Ditt bidrag till Borgehage byalagets bankgiro 5183-3259 eller swisha till 123 595 8053 och skriv ”Kvarnen” i meddelande-fältet.

Tack på förhand,
Borgehage byalag

Lite historia:
Kvarnen fick 2002 ny gångås (den balk som vingarna sitter på), nya vingar.

År 2004 gjordes ny trappa, bro med räcke, nya stöttor, taket och vingarna tjärades och panelen målades.

Vid den senaste renoveringen 2017 byttes taket och tjärades, en vinge byttes. Panelen på alla sidor tvättades och målades.

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Kvarnen | Leave a comment

Bryggupptagning 26 sept kl 10.30

Hej!

Nu är det snart dags att ta upp bryggan och flotten så att de ligger tryggt inför höstens och vinterns stormar. Vi möts lördagen den 26 september klockan 10.30 nere vid sjön.

Länsstyrelsen har varit här och diskuterat röjningen av alvarsmarken (samfälligheten Borgehage S:3). Som det ser ut nu kommer arbetet att sätta igång under hösten 2020 och Hasse Sjövall kommer att vara den som ansvarar för det. Vägföreningen är med i dialogen med Länsstyrelsen för att koordinera eventuella frågor som rör vägen och framkomligheten.

Hälsningar

Anette Wickholm, ordf i Borgehage byalag

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Lona-projektet, Naturen, Vägföreningen | Leave a comment

Protokoll Borgehagevägens årsmöte 2020

Posted in Vägföreningen | Leave a comment

Dim-båge över Borgehage!

Morgonen den 18 augusti bjöd inte bara på 20-gradigt badvatten utan även ett ovanligt (?) himlafenomen. En båge av dimslöjor reste sig upp ur Kalmar sund!

Foto: Anders Roland

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Katten Guz hemma igen!

Den bortsprungna katten Guz som efterlystes här och på byns anslagstavlor har kommit hem igen välbehållen! Skönt!

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Protokoll från årsmötet 2020

Borgehage byalag
Årsmötesprotokoll 30 juli 2020 för verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020.

Närvarande: Hans Kristiansson, Eva Lindberg, Mia Lindberg, Bertil Lindberg, Ronny Andersson, Elisabeth Jacobsen, Mads Jacobsen, Ulla Holm, Ingrid Klefbäck, Ulf Bejbom, Solveig Bejbom, Tjerstin Thorsen, Madeleine Mårtensson Bladh, Sven Klefbäck, Margareta Wiberg Roland, Jonas Henriksson, Peter Flärdh, Karin Svärd Wernersson.

1. Årsmötet Borgehage Byalag 2019/2020 förklaras öppnat av Bertil Lindberg som fungerar som ordförande för dagens årsmöte.
2. Till ordförande för mötet valdes Bertil Lindberg.
3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Svärd Wernersson.
4. Till justeringsmän valdes Ulla Holm och Mads Jacobsen.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Ordförande Bertil Lindberg påtalar att verksamhetsberättelsen saknas på grund av omständigheter. Ordinarie ordförande Anette Wickholm kommer redovisa Styrelsens Verksamhetsberättelse senare.
7. Ekonomirapport – Peter Flärdh redovisar Borgehage byalags ekonomi. Hitintills har 39 medlemmar betalt medlemsavgiften som är för för 2 år juli 2019 – juni 2021. Avgiften är densamma som tidigare dvs 300 kronor. Vi kommer påminna alla medlemmar att betala in avgiften. Det har kommit in 300 kronor i bidrag till kvarnen. Grillkvällen vid bryggan förra sommaren, gick plus med 2 761 kronor. Anslagstavlorna kostade 4 375 kronor. Omkostnader för bankavgifter mm kostade 900 kronor.
Behållning i kassan den 30 juni 2020 är 24 145 kronor.
8. Revisorerna Peter Flärdh och Sven Klefbäck har granskat räkenskaperna och ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
9. Ansvarsfrihet ges till styrelsen.
10. Val av ordförande på 1 år – omval Anette Wickholm.
11. Val av kassör 1 år – omval Krister Ljunge.
12. Val av sekreterare – omval Karin Svärd Wernersson.
13. Val av två revisorer på 1 år – omval Peter Flärdh och Sven Klefbäck.
14. Val av valberedning på 1 år – omval Ronny Andersson och Susanne
Svensson.
15. Bryggan – Jonas Henriksson berättar om vad som hänt med bryggan under sommaren. 4 ungdomar har tältat och för att värma sig har de börjat elda på de stora reglarna som är till bryggan. Pelle Grönberg har pratat med ungdomarna som fick betala 500 kronor för skadegörelsen. Bryggan lades i vid Kristi himmelsfärdshelgen och kommer tas upp vid skördefesten. Ansvariga för bryggan är Jonas Henriksson och Håkan Wickholm.
16. Kvarnen – Jonas Henriksson berättar vad som hänt med kvarnen under året. Anticimex har varit och sanerat kvarnen mot husbock. Det ser ut som att det har gett bra resultat. Två av vingarna har fått skador vid höstens/vinterns stormar. Jonas har gjort förfrågan om Ölands kvarnförening kan vara med och betala för detta. Kvarnen behöver renoveras. För att kunna få bidrag, kan vi inte göra detta själva. Jonas berättar vidare att han varit i kontakt med sågverk i Söderåkra som har material som behövs för renoveringen. Totalt kommer renoveringen av kvarnen att kosta runt 110 000 kronor. Bidrag kommer sökas från olika fonder tillsammans med Räpplinge hembygdsförening. Madeleine Mårtensson ska hjälpa till att påminna medlemmarna om att vi behöver pengar till kvarnen.
17. Övriga frågor – Ingrid Klefbäck vill tacka Pelle Grönberg för att han röjer Kicki Munks väg. Alf Ekström tackas för att han har gjort en stig genom skogen till Nedre Gärdesvägen. Stigen fortsätter ner till åkrarna. Det finns även en ny stig som går från Franzens väg 4 (Margareta Wiberg-Rolands adress), den leder ner till hamnen.
Karin Stigsson lämnade frågor till mötet angående det långa rostiga släpet som står vid infarten till Borgehage, vems det är och om det kan flyttas – Släpet är Hasse Sjövalls, vi som var på mötet bedömde att detta är en fråga för vägföreningen. Karin Stigsson har frågor om rishögen som brukas finnas där, om den även är till för byborna – detta är Hasse Sjövall som sköter detta och byborna hänvisas till att lämna sitt ris till Kalleguta soptipp. Karin Stigsson påpekade även att midsommarstången ser dålig ut, kanske behövs en ny – detta ska undersökas.
Stenmuren vid backen vid kvarnen, har lagats och vi tackar Hasse Sjövall och Anders Roland för hjälpen.
18. Mötet avslutas.

Vid protokollet Karin Svärd Wernersson

Undertecknare:

Bertil Lindberg , ordförande och Krister Ljunge, kassör

Justerare Mads Jacobsen och Ulla Holm

 

Posted in Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen, Räpplinge hembygdsförening | Leave a comment

Har någon sett den här katten?

Vår ena katt har varit borta sedan tisdags kväll. Han brukar inte vara borta så länge. Jag sätter upp lappar på anslagstavlorna. Vi bor på Övre Gärdesvägen 15. Mitt telefonnummer är 076-00 00 646

Karin Svärd Wernersson

Posted in Bilder | Leave a comment

Årsmöte utan ordförande och kassör!

Borgehage byalags årsmöte 30 juli 2020 fick ske med två inhoppare. Ordföranden Anette Wickholm hade hastigt fått förhinder. Kassören Krister Ljunge har inte kunnat komma till Öland denna sommar.

Mötet leddes därför av Bertil Lindberg och kassarapporten lästes upp av Peter Flärdh. Vid protokollet satt däremot ordinarie sekreterare Karin Svärd Wernersson.

Bertil Lindberg fungerade som mötesordförande.

Styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet och samtliga i styrelsen omvaldes.

Jonas Henriksson berättade om bryggan, som klarat sig ovanligt bra sedan fundamenten tagits upp samtidigt med bryggan förra hösten. Detta kommer att göras i år igen sista lördagen i september (skördefesthelgen).

Jonas Henriksson är ansvarig både för bryggan och kvarnen.

Jonas berättade också om kvarnen, som behöver repareras. Två vingar har blåst av i vinter, tvärslåarna är murkna och behöver bytas ut liksom söndra fasaden. Allt en kostnad på ca 110 000 kronor.

Kvarnen är i grunden i gott skick men behöver repareras.

Mötet beslöt att starta en insamling så att renoveringen av kvarnen kan komma igång. Ett upprop  kommer att läggas i alla brevlådor så att bybor kan bidra. Pengar kan sättas in på Byalagets bg 5183-3259 eller swishas till 123 595 8053. GLÖM INTE MÄRKA INSÄTTNINGEN MED ”KVARNEN”!

Posted in Bilder, Bryggan, Kvarnen | Leave a comment

Ägare efterlyses!

En barncykel har stått på Övre Bygatan hela sommaren utan att någon velat kännas vid den. Någon som känner igen den och/eller ägaren?

Posted in Bilder, Borgehage byalag | Leave a comment

Muren klar!

Nu är den nedrasade muren mittemot Kvarnbacken renoverad och klar! Tack Hasse Sjövall och Atte Roland för allt jobb ni lagt ner!

Muren revs först ner ända till jordnivån för att sedan byggas upp igen. Ett tungt och slitsamt jobb.

Muren är nu hel igen. Troligen är den byggd för så där 100 år sedan och renoverades (den helt raka delen i mitten) för 25 år sedan – också det under Hasse Sjövalls ledning. Nu är det partiet till höger om mitten som lagats.

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Vägföreningen | Leave a comment